Barnehage med kraftverk på taket Den nye Møllestua barnehage i Kristiansand produserer strømmen sin selv. Barna leker i et høyteknologisk passivhus. Teknisk kan det meste styres fra sentralen i byen. Tekst: TITTI BRUN Foto: KJELL INGE SØREIDE Driftstekniker Geir Nordstokkå kaster alltid et blikk på kunsten på ytterveggene på barnehagen når han kjører forbi. Kunsten på det nye passivhuset avspeiler strømbruken. Rødt lys betyr utgifter. Men hvis sola stråler og været er varmt, lyser installasjonen grønt. Da kan barnehagen selge reststrøm til Agder Energi. – Barnehagen bruker 1,5 kWt per kvadratmeter der tilsvarende bygg bruker 5 kWt. Det er gøy å få så gode resultater allerede etter et par måneders drift, sier Nord-    > stokkå, som er en av fem ansatte i SD-nett. Det er en sentral som via data kan sjekke driften av 160 bygninger Fagbladet 4/2012 > 33 FRAMTIDPLANLEGGING: Prosjektleder Eirik Martens Svensen (t.v.) og den første koordinatoren for Framtidens byer, Are Kristiansen, har invitert fagmiljøer til å delta i utformingen av en bærekraftig bydel. fbaargang2012 fbseksjonKON