Storsamling for Framtidens byer 2012 23. og 24. april møtes samarbeidspartnerne til storsamling i Oslo med foredrag, paneldebatter og verksteder innenfor satsingsområdene i Framtidens byer. I Norge bor opp mot 80 prosent av befolkningen i byer og tettsteder. Programmet Framtidens byer skal hjelpe bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og staten om å bygge miljøvennlige byer som er gode å bo i. KUNSTEN LYSER: Når det lyser rødt som denne vinterdagen, bruker barnehagen mer strøm enn den produserer. i Kristiansand kommune. De ansatte kan styre det meste av varme og ventilasjon fra driftssentralen. Grønt lys for selvkost Et av byggene driftssentralen styrer, er det nye passivhuset Møllestua barnehage. Den skal kunne produsere nok strøm til eget forbruk. Målet er at passivhuset skal kunne selge strøm tilbake til Agder Energi på gode dager. – Barnehagen åpnet i oktober, så vi er fortsatt i innkjøringsfasen. Vi satser på gode avtaler om tilbakekjøp og klingende mynt i kommunekassa til sommeren, sier Nordstokkå. Web-kamera sjekker Hele barnehagens tak er dekket av 384 solcellepanel som produserer strøm. I passivhusets aktive produksjonsrom blir 12 volt omgjort til 220 volt via konvertere, en vanntank, en liten elektrisk kjele – og en pc. Hver dag logger Nordstokkå og kollegene i driftssentralen seg på og sjekker at produksjonen går som den skal. Et web-kamera på taket der solpanelene og solfangerne er plassert, hjelper dem å få sjekket løvfall, vann og snø. Energieffektivt På taket står også 12 solfangerne som produserer varmt vann. Det ledes ut i det gulvbårne vannvarmesystemet. En luft-til-vann varmepumpe bidrar til energiproduksjonen. Når temperaturen ute er lavere enn minus 15 grader, klarer ikke varmepumpa alene å holde varmen. Da kan de ty til den lille elektrokjelen. Hittil i vinter har ikke det vært nødvendig. – Huset holder utrolig godt på varmen. Vi har muligheten til å ta pauser i ventilasjonen dersom utelufta blir for kald. Det er ikke varmebatteri på ventilasjonen, men overraskende nok har det holdt hittil, sier driftstekniker Geir Nordstokkå. Også luftkvaliteten i hvert rom kan sjekkes fra driftssentralen. Da er det viktig med et godt samarbeid med de ansatte. Sparer på natta Tanken er å spare strøm når folk ikke er på jobb. Barnehager er godt egnet for fjernstyring fordi de har faste åpningstider, og byggene er lite brukt på kveldstid. Gulvvarmen holder lenge, men trenger lang tid på å varmes opp. – I en barnehage slår jeg kanskje av gulvvarmen allerede klokka to på dagen, og slår det på igjen klokka to om natta. Likevel er det 12 timers spart energi. – Et så nytt og spesielt bygg må gå seg til. Nå i innkjøringen er jeg her i barnehagen ukentlig for å sjekke at vi styrer teknikken på en god måte for barna og de ansatte, sier Nordstokkå. 34 > Fagbladet 4/2012 MILJØVENNLIG: Bak de datastyrte søppelbeholderne står sykler og sykkeltilhengere som kan lånes av foreldrene. RENOVASJON: Med en brikke registrerer barn og voksne det kildesorterte søppelet. Når datasystemet viser at det er fullt, kommer renovasjonsselskapet og tømmer. fbaargang2012 fbseksjonKON