HUSETS HJERNE: – Det er utrolig spennende å jobbe med et så teknologisk avansert hus, sier driftstekniker Geir Nordstokkå. Nummer en Passivhuset er et av Kristiansand kommunes prosjekter for Framtidens byer. Det er et samarbeid mellom næringslivet, staten og de 13 største byene i Norge. Målet er å redusere klimagassutslipp og forbedre bomiljøene. Dette er det første passivhuset kommunen har bygget, og Nordstokkå syns prosjektet er spennende. – Underveis har jeg lært utrolig mye om vann, ventilasjon og energi. Det fins ikke referanser for dette arbeidet, det meste blir selvlært gjennom prøving og feiling. I fjor sparte driftssentralen ni millioner kroner på å energistyre 60 bygg. I år skal antall fjernstyring økes til 160 bygg, inklusive idrettshallene. Men Møllestua er vårt eneste passivhus, og det gjør det helt spesielt, sier driftstekniker Geir Nordstokkå. Bærekraftige framtidsbyer Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom de 13 største byene, næringslivet og staten (2008–2014). Hovedmålet er å bygge klimavennlige bygninger og byområder ved å kutte utslipp av klimagasser med vekt på fire områder: arealbruk og transport, energi i bygg, forbruk og avfall og klimatilpasning. Byene som deltar i prosjektet er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Til nå er det ti godkjente pilotprosjekter i Framtidens byer: Familieboliger Rosenvang, Vålandshaugen barnehage og Husabøryggen bofellesskap i Stavanger, Rådalslien bofellesskap og Sollien barnehage i Bergen, Kvam- stykket barnehage og Sommerlyst skole i Tromsø, Svartlamoen i Trondheim, Krisesenteret i Skien og Møllestua barnehage i Kristiansand. Du kan lese mer på: www.framtidensbyer.kristiansand.no www.framtidens.no www.framtidensbygg.no Fagbladet 4/2012 > 35 fbaargang2012 fbseksjonKON