colourbox.com Foto: Monica Schanche Seksjonsleder Vellykket studentseminar Finanskrisa og velferdsstatens videre skjebne var hett tema da Fagforbundet inviterte til studentseminar på Finse 13. og 14. mars. Dette er fjerde år på rad Fagforbundet i Hordaland og Oslo og Seksjon kontor og administrasjon arrangerer Finseseminaret. Over 30 studenter fra både Oslo og Bergen fikk høre Michael Alvarez fra Universitetet i Bergen forelese om finanskrisa og effekten på velferdsstaten. Han ga et overblikk fra de siste 30 årene og skisserte ulike scenarier for framtida. Samfunnsforsker Jon Bingen tok deltakerne med på en reise inn i finans- og samfunnsøkonomien helt fra den greske antikken og fram til dagens oljesmurte økonomi. Han belyste også farer og utfordringer med dagens finansuro. IKT-konferanse i mai Datasikkerhet blir hovedtema når Fagforbundet inviterer til ny IKT-konferanse på Gjøvik 8. og 9. mai. Det skjer i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik, IKT Innlandet og Norsk senter for informasjonssikring. Temaet blir trusselbildet i Norge, cyber warfare, sosiale medier, risiko ved passordautorisering, cloud computing og ITIL – et rammeverk for kvalitetssikring av leveranse, drift og support innenfor itsektoren. FORELESER: Samfunnsforsker Jon Bingen innledet om samfunnsøkonomi i et historisk perspektiv. – Slike studentseminarer gir ikke bare faglig påfyll, men er også en flott sosial arena, sier Ørjan Myrmel leder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon i Hordaland. Seminaret innebar nemlig hyggelige måltider, quiz i peisestua, mulighet for skitur i det fine vårværet og kos i solveggen.    MoS Ledertrender i København og Bergen Seksjonsleder Gerd Eva Volden og prosjektleder Marit Wahlstedt i Fagforbundets høgskolesatsing har vært på konferanse i København for å diskutere ledertrender og utvikling av ledelse innenfor offentlig sektor. Volden holdt det norske innlegget på arbeidsseminaret i regi av skandinavisk fagbevegelse. Målet er å bli mer bevisst på dette området og kunne påvirke utviklingen. Seksjon kontor og administrasjon blir selv medarrangør av en konferanse i Bergen i høst som tar opp styring i offentlig sektor. Styringskonferansen arrangeres i samarbeid med Universitetet i Bergen 30. og 31. oktober. MoS MoS Skatteoppgjør og økonomistyring Å skrive om økonomistyring i offentlig virksomhet i etterkant av at skattelistene ble lagt ut, er logisk. Skatteoppgjøret 2011 fikk kanskje mest oppmerksomhet på grunn av Kenneth 36 år, og debatten om datasikkerhet. Men det er en sammenheng mellom skatten vi betaler og offentlig økonomistyring og tjenesteyting. Mange klager på at de betaler for mye skatt, men forventer at det offentlige er der med fødeplass, barnehage, skole og helsetilbud. De fleste tenker ikke at velferd skal være butikk. Folk skal få den hjelpen de trenger uten at størrelsen på lommeboka skal være avgjørende. Fagforbundet kjemper for likhetsprinsippet hver dag på alle arenaer. Det fins skillelinjer i norsk politikk som kan rykke ved dette likhetsprinsippet. Det er sterke krefter som ønsker å lage marked av velferd. Pådriverne Folk skal få den hjelpen de trenger uten at størrelsen på lommeboka skal være avgjørende. bak det vi kjenner som New Public Management (NPM), ønsker forretningsmessig drift av offentlig tjenesteyting med maksimal profitt som mål. Det er likegyldig for dem om oppgaven er å selge maling eller å yte omsorg. Dette er både en politisk sak og en dragkamp i fagmiljøene. I dag er de tunge fagmiljøene på dette området sentrert om utdanningsinstitusjoner som trekker i retning av resultatregnskap. Det er der forskningen og utviklingen skjer. Det er viktig å få til en tilsvarende forskning og utvikling av de offentlige regnskapene som føres etter kontantprinsippet. Et regnskapssystem som ikke utvikles, makter ikke over tid å ivareta sin funksjon. Så hva gjør Fagforbundet? GERD EVA VOLDEN Regnskapene i privat sektor er utviklet for å maksimere overskudd, mens regnskapene i offentlig sektor skal få fram at skattepengene våre er forvalta etter vedtak fatta av våre folkevalgte til beste for innbyggerne. Det er en viktig prinsipiell forskjell å holde fast ved også i framtida. Forbundet samarbeider derfor med ulike miljøer for å utdanne folk og å skape miljøer for undervisning og forskning. 38 > Fagbladet 4/2012 fbaargang2012 fbseksjonKON