Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo 25-årsjubilanter på Røros Fagforbundet Røros har hedret fem medlemmer med 25-årsmerke. Disse er fra venstre: Mildrid Gullbrekken, Oddny Bukkvold, Anne Britt Dille, Ann Helen Svendsen Stolt og Hedersbevisning Fagforbundet Namsos kommune og Fagforbundet Sykehuset Namsos hadde felles arrangement med utdeling av hedersbevisninger 21. januar. På bildet er leder i sykehusforeninga, Trine Haugan, sammen med Margareth Olsen, Arne Skage, Bente Strøm, leder Karin Sinnes i kommuneforeninga, Randi Skage og Heider og ettertanke Mange skulle heidrast for lang teneste i Fagforbundet med blomster og nåler i sølv og gull då Fagforbundet Herøy var samla til årsmøte. Oddbjørg Kvalsund fekk gullnål for 20 år som tillitsvalt. Sølvnål for 25 års medlemskap blei tildelt Åse Brekke, Torny Torvholm, IngerLiv Sporsheim og Oline Bakken. Dina M. Voldsund, Kristin Hjelmeseth og Inger Marie Leikanger var ikkje til stades. Årsmøtet ga ei pengegåve til Fagforbundet sin barneby i Huambo Angola, og vart avslutta med ettertanke og ståande song av Til Ungdommen av Nordahl Grieg. Tekst: Eli K. Kvalsund Rannveig Aunmo. Tekst: Siri Kristin Konstad Arild Kvilt. Tekst: Hege Trana Jubilanter i Flatanger Fagforbundet Flatanger avd. 606 har hedret sine medlemmer som har vært 25 år i forbundet og som har vært 40 år i LO. Fra venstre Mildrid Finnehaug, 25-årsjubilantene Arnhild Heimdal og Kari Olsen, Laura Sve Øie og Merethe Hepsø.    Tekst: Sissel Skorstad Godord til jubilantene Fagforbundet UNN Harstad hedret jubilanter med nål, diplom, rød rose og gode ord på årsmøtet i slutten av januar. Sju medlemmer kunne feire 25 års medlemskap i Fagforbundet og to har 40 år i LO. Fire av jubilantene var til stede og ble hedret for langt og trofast medlemskap. Det står respekt av deres bidrag til solidaritet og samhold i fagbevegelsen. Stilfull feiring i Ålesund Fagforbundet Ålesund avd. 214 har hedret medlemmer med 25 års medlemskap i forbundet og 40 år i LO. Mange av jubilantene møtte opp på årsmøtet hvor de fikk sine diplomer og nåler. Tekst: Laurits Funch 25-ÅRSJUBILANTER: Rigmor Leine, Hjørdis Rørvik, Therese Dale, Anne Marie Rekdal, Ingrid Nedregård Hansen, Elin Ekroll, Kari Skuseth, Ragnhild Wolstad og Ove Standal. FORSINKET HEDER: Solveig Hauge og leder i Fagforbundet Ålesund avd. 214, Liv Sissel Eikrem, fikk også 25-årsnåler. 40-ÅRSJUBILANTER: Svein Lergrovik og Oddvar Bjørnsen. Tekst: Randi Steinli Pedersen Fagbladet 4/2012 > 55 fbaargang2012 fbseksjonKON