Samferdsel og administrasjon Innhold 8    TEMA: Lønnsgapet øker 14    Krever sosial profil i kommuneoppgjøret 16    Gøy på jobb – godt for de gamle 18    Blir motarbeidet av ekspertene 20    PORTRETTET: Dobbeltliv med drill 27–38    SAMFERDSEL OG TEKNISK 40    FOTOREPORTASJEN: Ny vår i Burma 46    Fra krig til håp FASTE SPALTER 4    Siden sist 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 36    FOKUS: Arbeid med avløpsvann – en helserisiko? 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52    Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 54 Oss 56 Kryssord 59 Tilbakeblikk 62    ETTER JOBB: Alltid på farten 64    EN AV OSS: Lek og læring 30 Nyttige fagfolk på assistentlønn De ansatte på systua ved sykehuset i Drammen vil gjerne bli verdsatt med mer enn assistentlønn. De utvikler og syr hjelpemidler som både ansatte og pasienter har nytte og glede av. 20 Kompromissløs drilldame Line Tollefsen er tillitsvalgt på heltid, drillinstruktør på overtid og viker ikke tilbake for en kamp når det trengs. Dermed vanker det både kjeft og misunnelse – men aller mest ros. 8 Lønnsforskjellene øker Lønna til renholder Berit Bakken gjorde et kraftig hopp i fjor. Men sjefens lønnshopp var enda høyere. Lønnsforskjellene blir stadig større i likhetslandet Norge. Eget renhold ble billigst 32 Nordlandssykehuset i Bodø tar renholdet tilbake i egenregi for å sikre best mulig kvalitet og stabilitet, men først og fremst for å spare penger. 34 Smarttelefon som arbeidsverktøy Overfylte garderober og innsauset snus er velkjente hindringer for rengjøringsmoppen. På Elverum bruker renholderne smarttelefon for å dokumentere hva som hindrer dem i å gjøre jobben sin. Lavlønnsprofil 14 Fast jobb, økt helgetillegg og uttelling for kompetanse. Det er noen av hovedkravene som LO-forbundene la fram i kommuneoppgjøret som startet rett før påske. Avløpsarbeideres helse 36 Ansatte på renseanlegg med slamtørke er mer utsatt for helseplager enn kolleger på anlegg uten slamtørke, viser en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. 2 > Fagbladet 4/2012 Foto: Per Flakstad ISSN 0809-9278 Foto: Per Flakstad Foto: Anita Arntzen Foto: Werner Juvik fbaargang2012 fbseksjonSAM