KOMMUNEOPPGJØRET KS forhandlingsområde er det største i offentlige sektor og omfatter alle landets kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo, samt over 500 bedrifter. Omfatter om lag 410.000 ansatte, organisert i 42 fagforeninger tilsluttet de fire forhandlingssammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne. Lønnskostnaden i forhandlingsområdet er på 186 milliarder kroner, inkludert sosiale kostnader. Krever sosial pr  Lønnsoppgjøret må sikre kjøpekraft, kvalitet og rekruttering. Kommunale vikarer i stedet for innleie fra vikarbyråer er også viktig for oss, sier forhandlingsleder Jan Davidsen i LO Kommune. å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er også et viktig mål. Partene er enige om at omfanget av ufrivillig deltid bør bli mindre, og mer helgejobbing kan være et slikt tiltak. KS er innstilt på at det er nødvendig å gi økt kompensasjon for å få det til. LO Kommune vil ha en betydelig heving av tillegg for kvelds- og helgearbeid, og mener dette vil gjøre det lettere å fordele den ubekvemme arbeidstida på flere. Faste kommunale vikarer Forhandlingsleder i LO Kommune, Jan Davidsen, påpeker at kommunene har en viktig rolle i velferdsutviklingen, og krever ryddige arbeidsforhold: " Omfanget av inn- og utleie av arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer er økende HTekst: MONICA SCHANCHE ele og faste stillinger, økt ubekvemstillegg og uttelling for kompetanse var noen av hovedpunktene da LO-forbundene la fram sine krav i kommuneoppgjøret rett før påske. Partene sitter nå ved forhandlingsbordet, og de har tida fram til 1. mai på å bli enige. Om de ikke kommer fram til en avtale innen den tid, går oppgjøret til mekling. Mer jobb og mer lønn i helgene De ansattes representant, LO Kommune, mener at rettferdig fordeling og sosial utvikling er et hovedmål med tariffoppgjøret. Arbeidsgiversiden, KS, ønsker et moderat lønnsoppgjør tilpasset en stram kommuneøkonomi. LO Kommune krever at arbeidstakerne må opprettholde kjøpekraften, og vil ivareta de lavest lønte gjennom en sterk sosial profil. 14 > Fagbladet 4/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM