Et av forbundets hovedkrav er å forsterke retten til uttelling for kompetanse.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Lager nyttige hjelpemidler Tøysentralen på Drammen sykehus har en egen systue der de ansatte utvikler og syr hjelpemidler som både pasienter og ansatte har nytte og glede av. Side 30 ˇ€‹ Tar bilder av hindringene Renholderne på Elverum bruker smarttelefonen sin til å dokumentere alt som hindrer dem i å gjøre en god jobb. Bildemeldingene blir samlet og lagret av renholdslederne, og ofte er det lite som skal til for å få en bedre arbeidshverdag. Side 34 ˇ€‹ Sliter med helsa Internasjonale undersøkelser viser at arbeidere på renseanlegg er mer utsatt enn andre for luftveisplager, trøtthet, hodepine og konsentrasjonsvansker. En nylig gjennomført studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt bekrefter disse funnene. Side 36 Slipper anbudskjøret Nordlandssykehuset i Bodø vil heretter ansette alle sine renholdere selv. Ledelsen fant det tryggere og billigere å drive videre i egenregi. Side 32 Fagbladet 4/2012 > 27 Foto: Erik Veigård fbaargang2012 fbseksjonSAM