Samferdsel og teknisk NHO både for og imot kontanter i bussen Mens NHO Transport deltar aktivt i arbeidet med å få kontantfrie busser, går NHO Service stikk motsatt vei. I fjor ble rapporten Pengehåndtering i kollektivtransportenª lagt fram av ei arbeidsgruppe der også NHO er representert. Gruppa konkluderer enstemmig med at målet er å få kontanter vekk fra bussene. NHO Service skapte i mars usikkerhet rundt NHOs syn da de startet kampanje for å beholde kontanter. NHO Service mener kon- tantfrihet er brudd på prinsippet om kontanter som tvunget betalingsmiddel. De viser også til at antallet ran er relativt lavt. Les mer på fagbladet.no/SST    OT Vaktmestre protester mot anbud i Salten De ni kommunene i Salten i Nordland har felles anbudsutsetting for vaktmestertjenesten. Nå har de berørte vaktmestrene fått nok. De gikk nylig ut med en offentlig protest i lokalavisa. Eksemplene som framkommer i avisa Saltenposten er grelle. Vaktmestrene må kjøre til Fauske  seks mil hver vei  når de skal kjøpe et spann maling. Skal de bytte stikkontakt på Rognan skole, må de bestille elektriker fra et firma i Bodø, som er nesten 13 mil fra Saltdal. Det er for å få bedre konkurranse og lavere pris at distriktskommuner velger å gå sammen om innkjøpsavtaler. Nå påpeker vaktmestrene at dette kan bli veldig dyrt.    OT KLAR TALE: Johnny Stølen og Bjørn Rønning fra faggruppa, nestleder i Fagforbundet Geir Mosti og Jørn Davidsen fra faggruppa på vei til møte med justisministeren. Faggruppe brann gikk til topps Faggruppe brann møtte justis- og beredskapsminister Grete Faremo for å forklare hvor det brenner mest i dagens organisering av brann- og redningstjenesten. Brann- og beredskapsetatene står overfor store utfordringer i nær framtid. Ny brannutdanning er på vei, nye dimensjoneringsforskrifter er etterspurt, deltidsreformen har stoppet, ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet kommer, samlokalisering av nødnummer, utbygging av nødnett og behov for samordning av nødetatene. " En døråpner " Vi har mange tunge saker, men føler at innspillene våre går rett ut i tomme lufta. Det stopper i byråkrati, sier leder for faggruppe brann, Bjørn Rønning. Han mener at det å få møte justis- og beredskapsminister Grete Faremo direkte var svært viktig for Fagforbundets arbeid med brann og beredskap. " Det var en døråpner for oss. Så lenge vi er på banen hos justisministeren, håper vi at DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) tar våre innspill på alvor. Vi føler at direktoratet gjerne lytter til oss, men så skjer det ikke noe, sier Rønning. Nye møter Faggruppa kommer til å ha møter med direktoratet ganske snart. " Vi har store forventninger til videre arbeid, sier Rønning. Blant sakene gruppa tok opp, var at deltidsreformen må gjennomføres uavhengig av framtidig utdanningsmodell. Gruppa understreket behovet for felles øvingssentre, og muligheter ble diskutert. Fag- forbundet etterlyste nye dimensjoneringsforskrifter, som fortsatt ligger i departementet. Prosjektet med samlokalisering av nødnummer til Drammen ble diskutert. Det ble understreket at det trengs en forbedret og overordnet samordning av nødetatene. Tekst og foto: OLA TØMMERåS Vi føler vi er kommet på banen med våre syn.ª BJØRN RØNNING, leder faggruppe brann 28 > Fagbladet 4/2012 fbaargang2012 fbseksjonSAM