Ønsker 18-åringene velkommen Til høsten kan 18-åringer få opplæring i å kjøre buss. Ni skoler har sagt ja til et prøveprosjekt. Mangelen på bussjåfører er prekær over hele landet. I fjor sommer ba derfor Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet om å legge til rette for et prøveprosjekt med 18-åringer på bussopplæring. Nå er det på vei til å bli virkelighet. Ute på høring Ni videregående skoler med landslinjer innen transportfag har gitt positiv tilbakemelding. I disse dager er opplæringsmodellen på høring til arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Rent vann til alle Da Ann-Helen Porsmyr i Fredrikstad var på solidaritetsreise til Tanzania, så hun med egne øyne konsekvensene av mangel på rent vann. 22. mars markerte Fagforbundet FNs vanndag. I Fredrikstad delte forbundets tillitsvalgte ut vannflasker og informasjon.  For oss som bor i Norge og er vant til å tappe drikkevann rett fra springen, er det lett å glemme at mangel på rent vann er et av de virkelig store problemene i verden, sier Ann-Helen Porsmyr som er leder for Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk i Østfold. Hun forteller at solidaritetsreisen TA DET PENT: Hovedtillitsvalgt Ove Andreas Solberg i Nettbuss åpner for 18-åringer bak rattet.  Men selskapene må aldri la økonomien styre ved å ta inn så unge lærlinger, sier han. " Dette betinger en grundig oppfølging og læreplan, sier styremedlem i Seksjon samferdsel og teknisk, Ove Andreas Solberg, som til daglig kjører buss i Nettbuss i Buskerud. Han er i utgangspunktet positiv, men med forbehold om at læreplanen og oppfølgingen er god nok til å ivareta sikkerheten. Kan ikke tenke økonomi " Vi ser andre næringer bruke lærlinger som billig arbeidskraft. Det må for all del unngås innen bussbransjen. Lar man økonomien styre ved inntak av lærlinger, så vil det gå på sikkerheten løs, understreker Solberg. " Det er ingen tvil om at bransjen har et alvorlig rekrutterings- problem. Vi trenger å få flere inn i yrket. Dette kan absolutt være en mulighet. Følgende skoler med transportfag har sagt seg positive til prosjektet: Os, Sauda, Sogndal, Kristiansund, Hønefoss, Ole Vig i Stjørdal, Solør, Blakstad i Froland og Notodden. Tekst og foto: OLA TØMMERåS VANN Mangel på rent vann har det siste tiåret tatt flere liv enn alle kriger og konflikter i verden siden annen verdenskrig. I 2010 vedtok FN at tilgang på rent drikkevann og et minimum av sanitære forhold er en menneskerett. Flere steder i verden har man sett eksempler på at rent vann blir dyrere når private selskaper overtar drift og forvaltning av vann og avløp. Fagforbundet kjemper for at fellesskapet fortsatt skal eie og forvalte vannressursene. VIKTIG VANN: Hege Dubec, Tom Segerblad, Thor Hauge og Ann-Helen Porsmyr brukte FNs vanndag til å dele ut vannflasker og spre informasjon. til Tanzania ga henne et nytt perspektiv på flere problemstillinger, blant annet tilgangen til rent vann. Sammen med hovedtillitsvalgt Hege Dubec og Thor Hauge og plasstillitsvalgt Tom Segerblad syns hun det er viktig å spre informasjon om hva rent vann betyr spesielt i fattige strøk på kloden, og at Fagforbundet mener Norge bør spille en aktiv rolle som pådriver til at FNs tusenårsmål om å halvere antall mennesker som ikke har tilgang på rent drikkevann innen 2015. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 4/2012 > 29 fbaargang2012 fbseksjonSAM