TØYSENTRALEN • Har 4,7 årsverk. • Leverer årlig tøy til mellom 35.000 og 40.000 senger og ca. 145.000 sett personaltøy. • Utstyrer og vedlikeholder rundt 4000 vinduer med gardiner. • Egen systue som utvikler hjelpemidler i sam- arbeid med klinikkene, og som vedlikeholder og reparerer utstyr. • Eget vaskeri som tar gardiner, puter, dyner og arbeidstøy til ambulansepersonell. • Ansvar for madrasser, dyner og puter, og der- for viktig for at pasientene skal ligge godt. HJELPEMIDDEL: De ansatte ved tøysentralen har bidratt til å utvikle mange nyttige hjelpemidler, som dette armopphenget for nyopererte. Fra venstre: tillitsvalgt Yvonne Elisabeth Myrvang, Ellinor Larsen og Lise Jokstad. På sengen ligger seksjonsleder Laila Bakke Larsen. med andre pasienter fordi hun hadde mistet håret. Da tok de noen rester og sydde et skaut til henne, og det var akkurat det som skulle til. Til sammen gjør alle disse hjelpemidlene at hverdagen fortoner seg lettere for de ansatte og blir bedre for pasientene, forteller Laila Bakke Larsen, som mener at pasientene blir raskere friske og sparer sykehuset for liggedøgn. Sorg og verdighet Systua har også produsert tepper som brukes ved minnestunder og transport av døde. Ideen kom fra intensivavdelingen, og i samarbeid med systua ble det valgt farger og mønster. Teppene er holdt i lilla, sorgens farge, mens de små teppene på barneavdelingen er litt lysere. Applikasjonene er de samme på alle: vannliljen – som er fylkesblomsten i Buskerud – og en due. – Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger, ikke minst fra pårørende som syns teppene bidrar til å skape ro og verdighet i en sorgtung og vanskelig tid, forteller Yvonne Elisabeth Myrvang. Preger sykehuset Arbeidet på systua er en del av det tøysentralen på sykehuset i Drammen gjør uten at ansatte, pasienter og pårørende kanskje tenker så mye over hvem som utfører tjenesten. De fargerike og glade gardinene på barneavdelingen, forhengene rundt lyskasser og kuvøser på barsel, møbler som er trukket om og forskjellige operasjonsutstyr kommer alt sammen fra systua. – Jeg mener sykehuset sparer penger på å bruke egne ansatte til slikt. De møblene vi har trukket om skulle kastes. Nå er de like fine, sier Laila Bakke Larsen. – I tillegg lager vi risposer som varmes i mikrobølgeovnen og brukes til smertelindring. Det sparer pasienten og sykehuset for noe smertedempende medisin. Og vi må visst stadig sy nye, for pasientene tar dem med hjem, smiler hun. Fagbladet 4/2012 > 31 fbaargang2012 fbseksjonSAM