Slipper anbu Renholderne på Nordlandssykehuset i Bodø er ikke lenger på anbud. 1. mars tok sykehuset tjenesten tilbake. Tekst: OLA TØMMERåS Foto: ERIK VEIGåRD Økonomi var argumentet for å konkurranseutsette renholdet for sju år siden. Økonomi er også argumentet for å ta renholdet tilbake i år. Helse Nord må spare penger, og i fjor ble det fastslått: Det er et potensial for å drive billigere dersom sykehuset ansetter renholderne og står for tjenesten selv. Endelig hjemmeª Det er en lett og fornøyd stemning blant renholderne ved psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehuset. Renholdernes dag, 6. desember, ble spesiell for dem i fjor. Den sammenfalt nemlig med avgjørelsen om at sykehuset skulle ta renholdet tilbake. " Det føles veldig fint, sier renholdsoperatør Rita Hardy. Hun har jobbet ved sykehuset i 20 år, og hadde vært ansatt i en årrekke da tjenesten ble satt ut på anbud, og ISS vant. Over natta var hun og kollegene virksomhetsoverdratt. KLAR FOR EGENDRIFT: Seksjonsleder for renhold og tekstilservice, Bente Bredesen, og drift- og eiendomssjef Bernt Toldnes. En traumatisk dag " Det var den mest traumatiske arbeidsdagen jeg har opplevd. Vi ble innkalt til allmøte. Der fikk vi vite at ISS var billigst og hadde vunnet anbudsrunden, forteller hun. Ansettelsesforholdet deres ble kastet om kull. " Vi følte oss overlatt til oss selv, sier Hardy. Hun beskriver en tøffere hverdag. Flere oppgaver på kortere tid og lengre avstand til ledelsen. Mange sluttet. Hardy er den eneste igjen av den opprinnelige staben i sin avdeling. For stor avstand Først og fremst er renhol- derne glade for at de nå får en arbeidsgiver på samme sted som dem selv. " Det er vanskelig å nå gjennom med daglige saker til en ledelse som sitter i Oslo. Vi har knapt sett dem, sier renholdernes tillits- valgt, Aleksandra Hardy. " Med en fjern arbeidsgiver får vi aldri dis- kutert om ting kan gjøres annerledes. Vi måtte for det meste greie oss selv, sier hun. " Renholdet har fungert på grunn av et godt samarbeid med personalet på avdelingen. Selv om vi har vært ansatt i ISS, så har vi alltid følt oss inkludert på sykehuset. Vi blir tatt godt vare på av så vel leger som pleiere, forteller renholderne. Må være like bra " Vi kan levere samme tjeneste med samme effektivitet til lavere pris, fordi vi slipper om- FORNØYDE: Rita Hardy, Lydia Skjerve, Milena Kowalska, Luba Ilina, Aleksandra Hardy og Yussuf Abdille er glade for å få ny arbeidsgiver. De håper på en ganske annen hverdag når de slipper å ta arbeidsting opp med en arbeidsgiver på andre kanten av landet. kostningene ved å kjøpe inn tjenesten. For hver million vi bruker til å kjøpe inn renhold, forsvinner 25 prosent i moms, påpeker drift- og eiendomssjef ved Nordlandssykehuset, Bernt Toldnes. Samtidig understreker Toldnes at denne besparingen fort kan smuldre vekk. " Vi må være like gode og effektive som et innleid privat selskap. Det er vanskelig å få Renhold på Nordlandssykehuset " Renholderne utgjør 22 årsverk. " Satt ut på anbud 1. april 2005. " ISS var rimeligste tilbyder. " ISS vant også anbudsrunde nummer to. " Tilbakeført i egenregi fra 1. mars 2012. Det viste seg å bli billigere. 32 > Fagbladet 4/2012 Nordlandssykehuset tar renholdet tilbake fbaargang2012 fbseksjonSAM