Anbudsbølge i nord Det konkurranseutsettes over en lav sko i Nordlands kommuner. Rita Nilssen, leder av Seksjon samferdsel og teknisk (SST) i Fagforbundet Nordland, er bekymret over utviklingen, men desto gladere over at Nordlandssykehuset tar renholdet tilbake i egenregi. " Vi opplever en bølge av konkurranseutsettinger. Selv Ap-styrte kommuner truer med konkurranseutsetting for å spare penger. Da er det veldig viktig med eksempler som Nordlandssykehuset, som tar renholdet tilbake nettopp for å redusere utgifter, sier hun. " I SST Nordland holder vi i dag fokus på hvilke rettigheter de ansatte har når arbeidsgiver vil konkurranseutsette. Mange tror det bare er å sette tjenesten ut på anbud, sier Nilsen.  I tillegg kjører vi hardt på å få innført renholdsstandarden Insta 800, slik at vi har et mål på kvaliteten av renholdet og vet hva som settes ut på anbud, sier seksjonslederen. dskarusellen MYE NYTT: Luba Ilina og Yusuf Abdille er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund, men hører gjerne på Rita Nilssen fra Fagforbundet Nordland. gjennomslag for en dyrere tjeneste enn hva den var mens den var på anbud. Det framstår ikke troverdig overfor eierne av sykehuset, sier han. Det var under en mulighetsstudie i fjor at ledelsen ved sykehuset så et mulig potensial for å spare penger ved å ta renholdet tilbake. " Vi stilte oss spørsmålet om vi i dag kan være billigere og bedre enn markedet med den erfaring og kunnskap vi har ervervet. Denne gangen var svaret ja, sier Toldnes. Gir stabilitet og trygghet Seksjonsleder for renhold og tekstilservice ved Nordlandssykehuset, Bente Bredesen, mener tilbakeføring av tjenesten vil gi stabilitet og trygghet. " Et sykehus er ikke som et hvilket som helst kontor. Det skjer mye hele tida. Renholderne må kjenne sykehusets rutiner og være fleksible. Da er det viktig med stabilitet, sier hun. Både Bredesen og Toldnes har tro på at de skal klare oppgaven å drive i egenregi til lavere pris. " Med klar ledelse og dyktige medarbeidere med det rette fokuset, er vi konkurransedyktige, fastslår de to lederne ved Nordlandssykehuset. Fagbladet 4/2012 > 33 fbaargang2012 fbseksjonSAM