Seksjonsleder Kvinnegruppe brann i gang Faggruppe kvinner i beredskap har hatt sitt første møte. Gruppa ble nedsatt etter seminaret for kvinner i brann- og redningstjenesten i Bergen 2011. Der ble det framsatt et klart ønske om at Fagforbundet jobber videre med saker som angår kvinner i beredskap. Faggruppa vil prioritere å jobbe med et forslag til hand- lingsplan for gravide, utstyr tilpasset kvinner og et likestilt arbeidsliv. Faggruppa ønsker å utvide med nok et medlem, helst fra Trøndelag eller Nord-Norge. Nåværende medlemmer av gruppa er Marte Lund, Camilla Loe-Dahl og Gunhild Saue. Kontaktperson i administrasjonen er Karianne Hansen Heien. OT Grønn planlegging og utforming I mars måned ble det avholdt en omfattende grøntfaglig konferanse i Fagforbundet Oslo. SST-leder Jan-Edvard Monsrud i Oslo informerte om den omfattende konkurranseutsettingen av grøntområdene i hovedstaden. Renate Nyrud fra E-plant Norge innledet om planter for norsk klima og planteskolevarer, og Trond Knapp Haraldsen fra Bioforsk Jord og Miljø redegjorde for hva som er god anleggsjord. Dag nummer to gikk med til forvaltning av grøntanlegg ved Tore Edvard Bergaust fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) samt foredrag av Hanen Wells fra ISS Facility Service om å gå fra anlegging av områder til ordinær skjøtsel.    OT Færre søker offentlig frisørutdanning Søkningen til frisørfaget i offentlig skole gikk ned med 14 prosent, viser opptakstallene etter at søknadsfristen gikk ut i mars. Den største nedgangen er likevel på linjene helse- og sosialfag, design og håndverk og musikk, dans og drama. Størst økning hadde linjene for teknikk og industriell produksjon.    OT Vaktmester- konferanse i høst 17. og 18. oktober blir det vaktmesterkonferanse i Oslo. Den skal handle om arbeid med standarder og dialogen med Standard Norge, utviklingen med fagbrev for byggdriftere og vaktmestertjenesten i et folkehelseperspektiv som en del av samhandlingsreformen.    OT Økt lønn for økt kompetanse Vårens hovedtariffoppgjør er i gang. Dette er en spennende tid for medlemmer og tillitsvalgte i forbundet vårt. LOs representantskap og Fagforbundets landsstyre har vedtatt rammekravene. Det betyr at det er innenfor disse rammene vi konkretiserer, utformer og fremmer krav i de ulike oppgjørene. Forhandlinger, meklinger og eventuelle arbeidskamper vil gå sin gang. Selv om vi krever at mest mulig skal tas ut i de sentrale oppgjørene, kan vi være helt sikre på at de fleste oppgjørene vil sette av midler til lokale forhandlinger. Her er det viktig å understreke siste punkt i landsstyrets vedtak: Kravene legges til grunn i forhandlinger sentralt og lokalt i samtlige tariffområder. Det betyr at vi lokalt skal fortsette å forhandle fram løsninger på de kravene som er stilt sentralt. Et av forbundets hovedkrav er å forsterke retten til uttelling for kompetanse. Seksjonstillitsvalgte i fagforeningsstyrene skal være selvfølgelige deltakere i fagforeningenes forhandlingsutvalg. Et av forbundets hovedkrav er å forsterke retten til uttelling for kompetanse, herunder tilleggs- og spesialutdanning, realkompetanse og lederansvar. Får vi gjennomslag for dette i de sentrale forhandlingene, må det også bli et av de viktigste temaene i de lokale forhandlingene. Dette er seksjonenes ansvarsområde. Som seksjonstillitsvalgt skal du ha oversikt over nødvendig og    STEIN GULDBRANDSEN ønskelig kompetanse for de yrkesgruppene som sorterer til vår seksjon. Det er vårt ansvar å stå på og sørge for at det utvikles kompetanseplaner som er tilpasset arbeidsplassen og den enkelte ansattes kompetansebehov. I de lokale forhandlingene skal vi sørge for at det blir gitt økonomisk uttelling for tilleggs- og spesialkompetanse, realkompetanse og lederansvar for våre yrkesgrupper. Stå på! Godt tariffoppgjør! 38 > Fagbladet 4/2012 Havne- konferanse 2012 Årets havnekonferanse holdes på Drammen havn 31. oktober og 1. november. Program og påmelding blir lagt ut på Fagforbundets nettsider i mai. OT fbaargang2012 fbseksjonSAM