Norsk landinvestering i Sør-Sudan FRA KRIG TIL HÅP Noen har allerede signert leieavtaler, andre har påbegynt prosessen. En av de største landinvestorene er det norske selskapet Green Resources. 179.000 hektar skal i løpet av de neste årene omgjøres til kommersiell skogproduksjon og produksjon av karbonkvoter. Lokalbefolkningen bestemmer De fem siste årene har 28 utenlandske og nasjonale selskaper innenfor jordbruk, skogbruk og biobrensel meldt interesse for å leie store landområder i Sør-Sudan. Sentrum i Tindilo består av en liten klynge hus rundt en åpen slette, hvor Sør-Sudans nye flagg blafrer i vinden. Rustne stridsvogner vitner om borgerkrigen som førte til Sør-Sudans uavhengighet 9. juli 2011. – Tree Farms betyr arbeidsplasser. Når folk tjener penger, kan de skaffe seg ting de ikke hadde råd til før. Green Resources var det første selskapet som kom hit og ba om jord, og derfor er det som vår mor eller søster, sier Emmanuel. I et unnselig kontor i en brakkerigg i Juba, Sør-Sudans ferske hovedstad, arbeider Ingebrigt Mollan. Han er sjef for Green    370 hektar teak, eukalyptus og mahogni, Resources datterselskap i Sør-Sudan – Tree    men prosjektet er stilt i bero fordi den Tekst. KARI NØST HEGSETH I Tree Farms prøveprosjekt er det plantet Farms Sudan – og ansvarlig for landinvesteringen i Tindilo, i samme delstat som hovedstaden. Landområdet selskapet leier tilsvarer omtrent fire ganger Oslos areal, og eies av lokalbefolkningen. Forhandlingene med de lokale landeierne begynte allerede i 2007. – Det er lokalbefolkningen som sitter på rettighetene til jorda, så det nytter ikke å gå oppover i systemet om de sier nei, sier Mollan. En lokal styringskomité med 12 representanter fra området var skeptiske til å begynne med. –Nåerdegladforatvierher,sier Emmanuel, en av de ansatte ved Tree Farms pilotprosjekt i Tindilo, og selv fra landsbyen. – Tidligere var det ingenting her. To hjelpeorganisasjoner var her i seks og åtte år, men nå har de forsvunnet igjen. Landsbyen er i ferd med å forandre seg takket være Tree Farms. FRAMTIDSTRO: Emmanuel har fått seg jobb i Green Resources og håper investeringen vil føre til flere arbeidsplasser i lokalsamfunnet. endelige godkjenningen av kontrakten fra sørsudanske myndigheter lar vente på seg. Planen er å bruke 20 prosent av området til kommersiell skogsdrift. De resterende 80 prosent er urskog som skal bevares og sertifiseres til å kunne produsere karbonkvoter for internasjonalt salg. Storinvestor for småpenger Over ni prosent av Sør-Sudan er leid bort til investorer, ifølge New Frontiers, en rapport om landinvestering i Sør-Sudan fra 2011 som er utført på bestilling fra Norsk Folkehjelp. David Deng er en av dem som står bak rapporten. Han har mange betenkeligheter ved Green Resources plantasjeprosjekt, blant annet prisen selskapet betaler for jorda. Avtalen Green Resources har inngått med Tindilo, sier at selskapet skal leie området for 12.500 dollar i året – ca. 40 øre per hektar. Mollan mener dette er en urettferdig måte å se regnestykket på.    > 46 > Fagbladet 4/2012 Foto: Kari Nøst Hegseth Foto: Pete Müller fbaargang2012 fbseksjonSAM