¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet er uholdbart at ansatte blir sett på som ukvalifiserte i 25 år.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Liten plass for helsefagarbeidere I løpet av ti år er 4000 stillinger som helsefagarbeidere borte fra norske sykehus. Anne-Kari Bratten i Spekter mener likevel at helsefagarbeiderne har en selvfølgelig rolle i framtidas sykehus. Side 30 ˇ€‹ Rydder opp i vikarbruken Arbeidsplasser over hele landet kommer for å lære av bemanningssenteret ved Helse Bergen. Her får vikarene fast jobb og ordnete forhold. Samt mindre rot og lavere utgifter til eksterne vikarbyråer. Side 34 ˇ€‹ Barn i dysfunk- sjonelle familier FOKUS: Barn som vokser opp med foreldre som misbruker alkohol eller har psykiske lidelser, kan bli bærere av foreldrenes problemer. Det er fire faktorer som i særlig grad er viktige for at det skal gå bra med barna, skriver Jan Steneby. Side 40 Kunst som terapi Når språkevnen svekkes, og helsen ikke holder til å komme seg ut, kan pasienter med demens lett bli passive. Kunstterapi gjør hverdagen lysere for både pasienter og ansatte ved Parkgården sykehjem i Hamar. Side 36 Fagbladet 1/2013 > 27 ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonHEL