¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇBest i små kommuner Barnevernet i små kommuner fanger opp flere barn og gir hjelp til flere, viser en ny undersøkelse utført av Deloitte på oppdrag fra KS. Antall barn som får hjelp fra barnevernet, økte kraftig fra 2001 til 2011. I kommuner med mindre enn 5000 innbyggere økte antallet med 56 prosent, mens økningen i de store kommunene var på 53 prosent. Undersøkelsen viser også at barnevernet er styrket mest i de små kommunene, som har fått 61 prosent flere årsverk. De store kommunene har hatt en økning i antall årsverk på 47 prosent. Over halvparten av de 232 små kommunene som var med i undersøkelsen, har opprettet interkommunale barnevernssamarbeid, og flere kommuner planlegger dette. KES Landets fastleger har for tredje gang vurdert kvaliteten på distriktspsykiatriske sentra. Og for tredje gang kommer Nordfjord Psykiatrisenter best ut. Fastlegene har vurdert kvaliteten på samhandlingen med DPS-et som har ansvaret for generell voksenpsykiatri i deres opptaksområde. Spørsmålene er knyttet til bemanning, kompetanse, veiledning, henvisninger, epikriser, ventetid og akutte situasjoner. På fire områder skårer Nordfjord psykiatrisenter høyest, på de tre andre områdene er de nest best.  Dette er fruktene av mer enn 20 års arbeid. Vi har lagt vekt på å ha et tillitsfullt og nært samarbeid med kommunene og ser at det bærer frukter, sier avdelingssjef på Nordfjord psykiatrisenter Trond Aarre til Sykepleien. KES ¸ˇ¸ˇPRIS TIL HALDEN: Helseminister Jonas Gahr Støre og styreleder Gunn Marit Helgesen i KS delte ut årets etikkpris til Inger Lund Olsen (i midten), enhetsleder for sykehjem i Halden. Sareptas krukke i Halden En krukke med etiske utfordringer går aldri tom. Ansatte på sykehjemmene i Halden møtes derfor ukentlig til etisk refleksjon. Halden kommune er tildelt Etikkprisen for 2012 for systematiske etikkarbeid over flere år. Østfoldkommunen har utviklet et bredt og praktisk rettet etikkarbeid.  Prisen på 50.000 kroner skal gå til å videreutvikle etikkarbeidet vårt, sier Inger Lund Olsen, enhetsleder for sykehjem i Halden. Ett av tiltakene har navnet Sareptas krukke, krukka som aldri går tom.  Når de ansatte opplever etiske utfordringer, legger de en lapp i ei krukke. Vi setter av minst en time til obligatorisk refleksjon hver uke på hver avdeling. Der tar vi opp utfordringer vi har hatt i løpet av uka, og velger tema fra Sareptas krukke, forteller Inger Lund Olsen. Egne refleksjonsveiledere Etikksatsingen er solid forankret blant både ansatte og ledere. Juryen har særlig merket seg den store satsingen på opplæring og undervisning gjennom skolering av til sammen 23 refleksjonsveiledere og obligatorisk undervisning for alle ansatte. Tverrfaglig etisk komite og faglig nettverk for veiledere og ledere er andre tiltak som nevnes i fagjuryens begrunnelse. Etisk kompetanseheving årets etikkpris er den andre i rekken i regi av prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving, et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, yrkesorganisasjonene innenfor helse, Helsedirektoratet og KS. Fagforbundets representant i fagjuryen er Siri Bøgh.  Det er mye godt etikkarbeid som gjøres i kommunene, og det er gledelig at prisen går til en kommune der de ansatte har tatt initiativet. Etikkarbeid i det ytterste leddet av helsetjenesten har stor betydning, sier hun til Fagbladet. Skien og Sør-Aurdal kommuner får begge hederlig omtale av juryen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE ¸ˇBest på det meste 28 > Fagbladet 1/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL