¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUnnis dag i Hole Hele Norges helsefagarbeider, Unni Selte fra Buskerud, fikk i oktober sin egen dag i hjemkommunen Hole. Jeg føler meg virkelig beæret, og det kjennes godt at kommunen ser en, sier hun. Kommunens gave til henne var at hun fritt kunne velge seg en foredragsholder. Valget falt på Svein Mollekleiv i Røde Kors. Jeg hadde lyst til å dele opplevelsen med alle i kommunen som kunne og ville høre på ham, forteller Selte. Hele 65 av de ansatte tok seg fri en ettermiddag for å delta på Unni-dagen. Gaven fra Fagforbundet var det ettårige kurset ved Bergen Røde Kors sykehjem, Lære for å FLOTT GAVE: Det er godt når arbeidsgiver ser sine ansatte, sier Unni Selte (t.v.). Her sammen med Lisbet Grøthe som nominerte henne som kandidat til Hele Norges helsefagarbeider. lære videre. Unni Selte har i løpet av året vært på fire samlinger for å lære mer om lindrende behandling. Det har munnet ut i et prosjekt her ved Sundjordet bofellesskap hvor vi har laget en palliativ plan, forteller hun. Når de har gjort seg noen erfaringer ved bofellesskapet, vil de ansatte ved Sundjordet spre kunnskap om palliativ pleie til andre virksomheter i Buskerudkommunen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ¸ˇBleie for sikkerhets skyld Syke av isolasjon De som arbeider med mennesker, blir satt personlig på prøve i mye sterkere grad enn andre. De er derfor mer sårbare, sier Nina Amble, forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Pleiere steller og jobber mye alene. Uten arenaer hvor de kan møtes og diskutere arbeidet, oppstår en form for ensomhet mellom dem, og de opplever ikke at arbeidet gir faglig utvikling, sier arbeidsforsker Nina Amble til HiOAs nettside. Ambles studie viser at refleksjon rundt egne arbeidsoppgaver øker mestringsgraden og dermed trivselen. KES Dyrt med import av sykepleiere Om lag 5000 sykepleiere fra andre land har fått godkjent autorisasjon eller fått innvilget lisens for å arbeide i Norge i løpet av de siste to årene. Lise Widding Isaksen, professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen, har forsket på import av sykepleiere fra Latvia og konkluderer med at dette ikke er en vinn-vinn-situasjon. Mens et kriserammet land utdanner sykepleiere, mister de kompetansen som skulle ha sikret egne innbyggere gode tjenester. I tillegg rammes barna deres. De får ikke vokse opp i en normal familiesituasjon som i Latvia vil si at mor og far er gift og bor sammen. Det er flere av barna i familiene jeg har intervjuet som lider under det, sier forskeren til ABC Nyheter. Men også eldre familiemedlemmer av den importerte arbeidskraften kan lide som følge av at de reiser hit for å ta seg av våre eldre. KES ¸ˇBruk av bleier gir høy risiko for urinveisinfeksjon, som igjen gir høyere dødelighet. Likevel bruker to av tre beboere bleier ved norske sykehjem. 14 prosent bruker bleier for sikkerhets skyld. Potensialet for å få ned antall urinveisinfeksjoner blant eldre er stort, sier forsker Ragnhild Omli til forskning.no. Ved bleiebruk overføres bakterier lettere fra helsepersonell. Samtidig bidrar bleier til at huden bløtes opp, som igjen gjør at bakterier lettere fester seg. I tillegg knytter det seg en resistensproblematikk rundt dette med bakterier og bleiebruk, sier Omli, og slår fast at urinveisinfeksjoner rett og slett gir høyere dødelighet. Omli er spesialsykepleier i geriatri og høgskolelektor i sykepleie ved Høgskolen i NordTrøndelag. De siste åra har hun forsket på vannlatingsproblemer blant beboere på sykehjem, og hentet inn data fra seks institusjoner i Midt-Norge. Det som uroer meg mest, er sykehjemsrutinene hvor beboere, også de som aldri har brukt bleier tidligere, tilbys å bruke truseinnlegg eller bleier for sikkerhets skyld. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ANDRE RUTINER: Vi må vekk fra standardløsninger med tre fire bleieskift i døgnet, mener høgskolelektor Ragnhild Omli. Fagbladet 1/2013 > 29 Foto: Marte Saugestad colopurbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL