¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKols er en av diagnosene som kommunehelsetjenesten har fått større ansvar for gjennom samhandlingsreformen. Målet er å tilby pasienten behandling nærmest mulig hjemmet. Sykehuset i Tromsø er i gang med å innføre kofferten i behandlingen. Men det er skjær i sjøen.  Kofferten gir bedre be- handling, og vil på lengre sikt spare det offentlige helse- vesenet for kostnader. Prosjektperioden er snart over, og politikerne må finne ut hvor behandlingen skal belastes. Det ville være tragisk om ikke denne behandlingen fortsetter og utvides til hele Norge, mener Bergsåker-Aspøy. ¸ˇOverlege og prosjektleder Johannes BergsåkerAspøy. Fagbladet 1/2013 > 33 Telemedisinsk koffert Bærbar pc hvor pasient og helsepersonell kommuniserer via bilde og lyd. Ingen krav om tilgang til nett  kommunikasjonen går via satellitt. Pasienten kan selv blåse en spirometri (lungefunksjonsprøve), samt måle oksygeninnhold i blodet og hjertefrekvens. Brukervennlig: Gjennomsnittsalderen i pilotprosjektet i Danmark var 74 år. Reduserer antall innleggelser/reinnleggelser og antall liggedøgn. Brukerundersøkelser viser at kofferten reduserer utrygghet og øker mest- ringsevnen. Pasientene foretrekker skjermframfor telefonkonsultasjoner. Undersøkelser viser at også psykiatriske pasienter som bor hjemme, er godt fornøyd med skjermsamtaler. Selve teknologien gjør at pasientene opplever at de får en bedre oppmerksomhet fra behandlerne. Sykehuset i Odense ønsker å la kofferten stå lenger hos pasienten for raskt å tilby fysisk opptrening via skjerm. Ved Dalane DMS i Eigersund har pasient og helsepersonell avtalte visittider via kofferten en gang per dag i ukedagene. I helgene kontaktes pasienten daglig via telefon. Kofferten lånes i to uker om gangen. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL