¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 1 2013 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLønnsom søppeldrift SIDE 16 Likestilling i praksis SIDE 33 Rekordfriske i Mandal ¸ˇTEMA: SIDE 8 13 ¸ˇ¸ˇForsidefoto: Kjell Inge Søreide > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2013 fbseksjonKIR