¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Fra syk til frisk 365 egenmeldinger Ansatte egenmelder sykdom fra pc-en hjemme, på jobb eller leder gjør det for dem. Maks åtte dager første gang, så åtte til, deretter maks 16 av gangen. Mandal har utviklet et eget elektronisk oppfølgingssystem med 22 punkter for oppfølging i løpet av et år. Systemet sørger for at leder automatisk får epost om å følge opp den syke. Etter tre dager skal leder ringe opp den syke osv. Lederne må registrere oppfølgingen. Dersom leder ikke skriver i systemet, går den videre til neste ledernivå, og så videre til personalkontoret. All oppfølging registreres og er åpen for den ansatte. ¸ˇ¸ˇ¸ˇdrive med håndarbeid. Helt unaturlig for meg, men jeg gjorde selvfølgelig alt han sa, forteller Ihme. Etter hvert begynte de å trene opp musklene igjen.  Jeg var sliten av søvnmangel og lei meg over situasjonen. Da var det godt med inspirasjon og trygghet. Når du prøver alene, blir du så redd for å gjøre feil, særlig når konsekvensen er så smertefull. gynner å blinke. Dessverre er systemet for rigid. Hvorfor får man tilskudd til trening på sykehjemmet, men ikke på treningssenteret, der alt er tilrettelagt? Målet er det samme; å holde folk på jobb. Vi vet at det er mye mer økonomisk å være føre var, poengterer Bauer-Nilsen. Fokus på jobb Sparte 14 millioner I 2008 var Mandal nede i et rekordlavt sykefravær på 5,8 prosent. Landsgjennomsnittet lå på 9,7 prosent. Det ga Mandal en besparelse på 3,66 millioner kroner. Men staten sparte enda mer: 9,6 millioner kroner. I 2009 steg fraværet, før det igjen har sunket jevnt og trutt.  Vi hadde pengemangel og fulgte ikke like intenst opp, det straffet seg. Problemet er at kommunens innsats for å holde folk i arbeid, må vi betale selv, mens staten får den aller største gevinsten. Det koster å holde trykket oppe. å være raske med tiltak når varsellampene be- På treningssenteret er Lene Skogseide ferdig med sin treningsøkt med fysioterapeuten. Skogseide er ansvarlig for tekniske hjelpemidler i hjemmetjenesten. Nå er hun i full gang med å vise fysioterapeuten den siste varianten av et bærbart hjelpemiddel til å løfte pasienter som hun skal presentere for kollegene. Han følger nøye med, for begge er opptatt av å holde seg oppdatert på alle løsninger som kan spare kroppen for belastningslidelser og vondter.  Gode tiltak skaper en klassisk vinn-vinn situasjon for både arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Skogseide før hun svinser tilbake på jobb. Hvorfor er sykefraværet høyest i uke sju? ¸ˇ¸ˇTi år med IAarbeid Mandal er Norges sørligste kommune med 15.000 innbyggere. 870 årsverk fordelt på 1222 ansatte. Kommunen inngikk IA-avtale (inkluderende arbeidsliv) i 2002, og har jobbet kontinuerlig i ti år. Nærværsprosjektet 2003 2007 Prosjektet jobbet med nærværstiltak og oppfølgingsrutiner, og reduserte fraværet på 9,5 prosent med 25 30 prosent. Det tilsvarer over 50.000 arbeidstimer. Tre mål for Tillitsprosjektet 2007 2012 Økt jobbnærvær og sykefravær på under 6 prosent. Øke den reelle pensjonsalderen til 59 år. 365 egenmeldingsdager: 95 prosent av ansatte skal benytte egenmelding framfor legemelding. Prosjekter og tiltak " Diskusjonsmøter og dialogseminar på alle nivåer. " Kurs i terapeutisk mestring av vold. " Synliggjøre de ansattes innsats: Foto av ansatte i jobb på kommunens nettside. " Leder og tillitsvalgte på kurs i psykisk helse og god kommunikasjon. " Tiltak for ansatte med hyppig kortidsfravær (vondter/sliterne), for gravide og blant lærlinger. " Syk uke 7 ble friskusuke. " Sunnere, slankere, sterkere. Tilbud til ansatte i fysisk hardt arbeid som sliter med overvekt. " Raskere tilbake. Rask tilgang til trening med fysioterapeut. " Fokus på rus. " Dråpen. Lavterskel samtale med terapeut for dem som står i fare for å bli syke. ¸ˇ¸ˇLes mer om Tillitsprosjektet i Mandal på www.mandal.kommune.no/ 12 > Fagbladet 1/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR