¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇå ikke få utvikle morsmålet, bremser deg på alle hold og gir grobunn for frustrasjon.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Alt er mulig Renate Eliassen Nesland ble kåret til årets læringshelt i Vest-Agder fordi hun trosser sine lærevansker og tar fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Side 29 ˇ€‹ Omsorg fra begge kjønn Tidligere ble ofte menn i barnehager vaktmestre og Tarzan, mens kvinnene var omsorgspersoner. I Trondalen barnehage er alle ansatte, uansett kjønn, oppdragere og omsorgspersoner. Side 33 ˇ€‹ Barn i dysfunk- sjonelle familier FOKUS: Barn som vokser opp med foreldre som misbruker alkohol eller har psykiske lidelser, kan bli bærere av foreldrenes problemer. Det er fire faktorer som i særlig grad er viktige for at det skal gå bra med barna, skriver Jan Steneby. Side 36 Arven lever videre Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund sørger for at repslager- og båtbyggerkunnskapen tas vare på og læres bort slik at kulturarven kan leve videre. Her går de så nøye til verks at båtbyggerne lager noe av verktøyet sitt selv. Side 30 Fagbladet 1/2013 > 27 ¸ˇFoto: Eivind Senneset fbaargang2013 fbseksjonKIR