¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Scanpix Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇStiller spørsmål om salg av barnehager Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Oslo stiller i et brev flere kritiske spørsmål til Oslo kommune om salg av kommunale barnehager. Det borgerlige flertallet i Oslo har vedtatt å selge ut flere kommunale barnehager i løpet av året. Vedtaket bygger blant annet på en rapport fra PricewaterhouseCoopers som konkluderer med at kommunen bør privatisere driften i flertallet av barnehagene. Tynt grunnlag Fagforbundet og Utdanningsforbundet mener konklusjonene er trukket på et tynt grunnlag. Andre alternativer enn privatisering er ikke vurdert, og forbundene stiller i brevet spørsmål om hvilke utgifter i forbindelse med konkurranseutsetting og salg som er tatt med, eventuelt utelatt, fra beregningene. Dette sier rapporten lite om, ifølge brevet. Spørsmål om kvalitet Rapporten hevder at konkurranseutsatte virksomheter får høyere kvalitet på tjenestene, og de to forbundene spør hvilke kriterier som er lagt til grunn for denne påstanden. I tillegg ønsker de å vite om Prosjekt oslobarnehagenª, som er satt i gang for å heve kvaliteten i barnehagene, vil bli fulgt opp i konkurranseutsatte barnehager. Færre ansatte I rapporten legges det opp til å redusere bemanningen med fire prosent. I brevet stilles det spørsmål om hvordan kommunen med en slik reduksjon vil ta vare på eventuelt overtallige ansatte og sikre barnehagekvaliteten med færre ansatte. PF ¸ˇSAMSTEMTE: I bitende vind protesterte fagforeninger, barnehageansatte og foreldre mot barnehagekutt. Streiket mot kutt og privatisering  Vi må bli kvitt de som styrer Oslo. Det var budskapet fra Fagforbundets Roger Dehlin som talte mot kutt i barnehagene og andre velferdstjenester i forbindelse behandlingen av Oslobudsjettet i desember. Kuttene i Oslo-budsjettet vil særlig ramme barnehagesektoren, frykter LO og fagforeningene i Oslo som mobiliserte til stormønstring foran rådhuset mens politikerne la siste hånd på budsjettet. Underskriftsaksjon LO i Oslo og Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, og Musikernes fellesorganisasjon gjorde felles sak med foreldregruppa for oslobarnehagene for å vise sin misnøye med budsjettkuttene. En egen foreldreaksjon har samlet inn over 7500 underskrifter mot de borgerlige flertallspartienes kutt.  Forsvar barnehage og skole. Nei til kutt! ropte nestleder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo. Han raste mot at avtalen om bemanningsnormen i barnehagene ensidig er sagt opp av ¸ˇRoger Dehlin, Fagforbundet politikerne. Og han kalte det festtale når skolebyråd Torger Ødegaard (H) hevder at byrådet sørger for kvalitetsheving gjennom satsing på økt kompetanse. Det blir vanskelig å gå på kurs når det ikke er nok bemanning og  Barnehagene blir sterkt rammet. Byrådspolitikerne vil kutte og konkurranseutsette mer og mer. Selger barnehager  Forliket som de borgerlige partiene har inngått, innebærer salg og konkurranseutsetting av flere barnehager, sa Dehlin. penger til peker han.  Bemanningsavtalen om minst en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år, bør være et minimum, mente Fagforbundets Roger Dehlin. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE å skaffe vikar, på- ¸ˇ28 > Fagbladet 1/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR