¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStore kutt for britiske bibliotek ¸ˇ¸ˇI Storbritannia skal det kuttes over 20 millioner pund i biblioteksektoren. Bibliotekarer sies opp, og i stedet skal frivillige gjøre jobben. Kuttene innebærer 1100 færre ansatte og 1720 færre åpningstimer, ifølge en undersøkelse fra den britiske bibliotekforeningen. Mer enn å låne ut bøker Med disse kuttene mener den britiske foreningen at så mange som 3300 ansatte vil forsvinne fra bibliotekene i løpet av to år, ifølge Klassekampen.  Uten bibliotekarenes kunnskap og erfaring, vil det bli vans- kelig å gi gode bibliotektjenester. Dette gjelder langt mer enn å låne ut bøker, det handler om å få muligheten til å lære og forbedre leseferdighetene sine og å finne fram og gi folk den informasjonen de trenger, uttaler Phil Bradley i bibliotekforeningen. Okkuperer biblioteket I Friern Barnet District i NordLondon har aktivister okkupert det lokale biblioteket etter at bydelsmyndighetene sa opp de ansatte og tømte lokalene som ledd i et privatiseringsprogram. Målet til okkupantene er å bygge opp et nytt bibliotek i de gamle lokalene. I Surrey ble ti kommuner pålagt KRISE: Store budsjettkutt har ført til krise for britiske biblioteker. Også i Norge blir det færre bibliotekfilialer. å si opp bibliotekarene og heller rekruttere frivillige til å gjøre jobben. Dette ble stoppet etter massiv motstand i befolkningen. Færre også i Norge  Situasjonen i Storbritannia er langt mer alvorlig enn i Norge, men også her blir det færre biblioteker, sier leder i Norsk bibliotekforening, Ingeborg Rygh Hjorten, til Klassekampen. Norge har i dag 744 bibliotekfilialer, 355 filialer har forsvunnet siden 1995. Tekst: PER FLAKSTAD Gratis utdanning! ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ Alt er mulig med tilrettelegging Renate Eliassen Nesland ble årets læringshelt i Vest-Agder. Hun trosser sine lærevansker og tar fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.  Renate ble nominert fordi hun har vist hvor viktig det er å ta fagbrev, sier Anne Grete Reinertsen, fylkesleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet VestAgder. Renate har bestått teorieksamen og jobber nå for å få nok praksis til å ta den praktiske prøven til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun har fått fast jobb i Solsletta barnehage i Vennesla kommune.  Det gir en veldig mestringsføl- else å få til noe som i utgangs- punktet er umulig. Alle kan klare det umulige hvis forholdene blir lagt til rette for det, sier fylkessek- sjonslederen. IVR helt i Vest-Agder 2012. ¸ˇVINNER: Renate Eliassen Nesland fikk 5000 kroner og et diplom som bevis på at hun er årets lærings- Fagbladet 1/2013 > 29 Foto: Fagforbundet Vest-Agder Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR