¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFARTØYVERNSENTER Fartøyvernsentrenes fellesråd er samarbeidsarena for de tre fartøyvernsentrene i Norheimsund, Kristiansand og Gratangen. Statens engasjement i fartøyvernet startet med at skonnerten Svanen fikk midler fra Norsk kulturråd i 1967. REIP Kordel er betegnelsen for den enkelte tråd eller streng i et tvunnet, flettet eller slått tau. Ordet betyr egentlig streng eller snor. En kordel lages av garn som tvinnes eller slås sammen. Vanlig tauverk består av tre fire kordeler, ståltau av seks sju kordeler som er tvunnet, slått eller flettet sammen. ¸ˇ¸ˇReipslagerfaget På slutten av 1970-tallet ble det tradisjonelle reipslagerfaget gjenopptatt. Behovet for stabile leveranser av tradisjonelle tau har økt kraftig siden den gang. I dag er den største kundegruppen eiere av tradisjonelle fartøyer. Dette krever at reipslageren har kunnskap om rigg og rigging. Reipslageren leverer også sine produkter til en rekke andre faggrupper; alt fra riggere og seilmakere til orgelbyggere. Reipslagerfaget krever spesialkompetanse, og faget kan derfor ikke gå inn som en naturlig videreutdanning innenfor andre fagområder. Likevel fins det ikke en egen fagplan for dette faget per i dag. Opplæringsrådet for håndverksfag jobber med å få reipslagerfaget inn under opplæringsloven. SLåS TIL TAU: Reipslager Ingunn Undrum (fremst) og lærling Sara Sjøgren slår tau. De tre kordelene får gjennomgå for at dette skal bli et tau. håndverksfag som er med på lista over verneverdige fag, utløser dessuten et ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger. På Fartøyvernsenteret bygger de hovedsakelig nye båter, men etter gammel tradisjon. De bygger også kopier av de gamle hardangerbåtene færing, seksæring, åttæring og tiæring for salg. I tillegg restaurerer de verneverdige fartøyer etter antikvariske prinsipper. Blikket og geometri I lukta av tjære og nyoppkuttet treverk og lyden av høvelen som jobber med ei ny åre, står båtbygger Anders Geertsen bøyd over en liten færing.  En ting er mål, men det handler om å se linjene, sier han, mens han sikter og sjekker at emnet han har valgt ut har lite kvist og spenninger.  Tredimensjonal geometri er en del av håndverket, ler han. Sammen med båtbyggerlærling Jakob Wirdenas er han med på å sørge for at båtbyggerkunnskapen går videre fra en generasjon til en annen slik at kulturarven kan leve videre.  Det er et levende håndverk, og vi håndverkere har kunnskapen. Det er ikke bare riktig emne som er viktig for å få båten slik den skal være, verktøyet må også stemme.  Jeg har for eksempel laget min egen høvel etter å ha deltatt på et seminar om høvler, forteller Anders Geertsen. 32 > Fagbladet 1/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR