¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLikestilling i praksis I Trondalen barnehage i Fredrikstad har likestillingen kommet langt. De har flere menn i staben, men aller viktigst er det hvordan de voksne opptrer overfor de små jentene og guttene. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M. SUNDT dag skal både kvinner og menn, jenter og gutter fra avdelingene Revehiet og Bjørkestubben gå hele den lange veien til speiderhytta. Barnehagen har skogen som nærmeste nabo. 17 spente og forventningsfulle maxibarn står klare i turrekka. Sammen har de ansvaret for tre bæreposer med ved, som skal sørge for varm mat. 500 meter lenger inn i skogen, etter en pause og litt klatring, er alle framme. John-Arne Trøsberget får med seg Adele og Linnea og tenner opp bålet som maten skal lages på, mens steinfjellet, teaterscenen og hesten Hoppla tas i bruk av ivrige og glade barn. Unngå skoletapere Barne- og ungdomsarbeider Trøsberget har jobbet i Trondalen siden oppstarten for 16 år siden.  Før var det mye fokus på menn i barnehage (MIB), og det var bra det, men nå har vi kommet mye lenger. For å jobbe med likestilling, må det være både dyktige menn og kvinner i barnehagen. Vi har stort sett vært fire menn, og for barna er det helt naturlig. Etter at barnehagen begynte sin bevisstgjøring > Fagbladet 1/2013 > 33 ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR