¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTRØST: Tor Auestad og Lucas koser seg litt ekstra for å få blåmerket i panna til å gjøre mindre vondt. av likestillingsprosjektet sitt med å føre loggbøker og filme samhandlingen med barna, mener Trøsberget at de har alle blitt mer bevisste på hvordan de kommuniserer med barna og flinkere til å håndtere konflikter.  Forskning viser at gutter oftere er tapere på skolen. Guttene styrkes av mer kommunikasjon, og gjennom prosjektet har vi blitt mer bevisst på hvordan vi snakker med guttene og jentene, sier Trøsberget. Elg i huska Johannes kommer inn i den åpne speiderhytta.  Noen jakter på snille dyr. John-Arne Trøsberget setter seg ned og forteller om jakt og dyr. Han forteller hvorfor det av og til er nødvendig med jakt.  Det blir jo ikke moro hvis elgen sitter i huska når du kommer ut for å leke.  Faktisk har jeg et rådyrgevir som onkelen min ga meg, og et lekegevær, sier Jens.  Det bør ikke være unaturlig å være mann i barnehage i dag, fortsetter Trøsberget etter at Johannes og Jens har gjenopptatt jakten med geværpinnene sine.  Kvinner og menn utfyller hverandre, og vi oppdrar sammen. Fra Tarzan til omsorgsperson  For 16 år siden var det mer vanlig at menn skulle være vaktmestre og Tarzan, mens kvinnene skulle være omsorgspersoner. Heldigvis har vi kommet lenger i dag. Uansett kjønn, så er vi oppdragere og omsorgspersoner, sier Trøsberget. Pedagogisk leder Gunnhild Teigum Næss mener at den store forskjellen er at de begynte å bruke filming som verktøy, spesielt under måltider og i påkledningssituasjoner.  Vi så at vi hjalp guttene mer, og at vi forventet at jentene skulle klare mer selv. Vi var også mer verbale sammen med jentene enn med guttene. Nå er vi mer bevisst på hvordan vi kommuniserer og hvordan vi er i samspill med begge kjønn. Alle er forskjellige  Vi har ingen typiske dameeller manneoppgaver hos oss. Alle menn er forskjellige, akkurat som oss damene. Og vi håndterer konflikter ulikt, mener Teigum Næss. Tor Auestad er helt enig. Han er pedagogisk leder for maxi-gruppa sammen med Teigum Næss.  For ungene her er det ikke viktig om de søker trøst, VEL FRAMME: Petter Davidson bærer sekken, og John-Arne Trøsberget har med seg steikepanna til speiderhytta. ¸ˇ34 > Fagbladet 1/2013 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR