¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon Innhold ¸ˇ¸ˇ30 Helse Bergen har tatt grepet om vikarrotet. Nå sparer de både tid og penger, og både ansatte og Fagforbundet er fornøyd med vikarpoolen ved Haukeland sykehus. 8 TEMA: Fra syk til frisk 14 Må svi for egen ubetenksomhet 16 Tjener rått på avfall 20 PORTRETTET: Hashem Jafari 26  Nå må vi følge opp vikarene 27 38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 39 Oslo kjørte eget veivesen i grøfta 40 FOTOREPORTASJEN: Nær livet 46 Uten rett til utdanning 58 Godt tilbud avvikles FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Trepartssamarbeid gir utvikling 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52 Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Tusen baller i lufta 64 EN AV OSS: Trafikken skal fram ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ20 årets læringshelt 29 år gamle Hashem Jafari vokste opp i Afghanistan nesten uten skolegang. Nå vil han vise andre unge at det er mulig å nå sine mål, selv med et dårlig utgangspunkt. Oslo-gutten vil bli lærer. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇEget bemanningskontor ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOmkamp om skatten Mindre skjemavelde, sier Finansdepartementet. Omkamp om ansvaret for innkreving av skatt, hevder lokale skatteoppkrevere. 32 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ35 I Trondheim vil politikerne at færre skal kjøre bil. Bygging av sykkelveier, rushtidsavgift og hyppigere og billigere kollektivtrafikk er noen av tiltakene. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSatser på klimaet 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLavere sykefravær Ti års innsats når ansattes helse halter har gitt rekordlavt sykefravær i Mandal. Rask oppfølging og 365 egenmeldingsdager er en del av medisinen i sør. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ36 59 nye kommuner er tatt opp i programmet for trepartssamarbeid. Til sammen arbeider nå 110 kommuner aktivt med utviklingsarbeid etter denne modellen, skriver fokusforfatter AnneGrethe Krogh. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSaman om ein betre kommune ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFoto: Anita Arntzen 14 Arild Emilsen var 26 år da han sa nei til lønnstrekk for å få tjenestepensjon. Men siden dette var en del av tariffavtalen, skulle han likevel vært med. Nå får han etterbetalt, men måtte stå i jobb lenger enn han ønsket. Får etterbetalt pensjon ¸ˇ¸ˇ¸ˇ2 > Fagbladet 1/2013 Illustrasjonsfoto: colourbox.com ISSN 0809-9286 Foto: Kjell Inge Søreide Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonKON