¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSiden sist Håper på kvikksølverstatning i retten etter kvikksølveksponering. Dette mener vi er viktig kunnskap både med tanke på Serigstads sak og senere saker der Nav har avslått yrkesskadeerstatning for tannhelsesekretærer, sier RønningAaby i Fagforbundet. Dokumentasjon  Vårt mål er å dokumentere at tannhelsesekretærer har blitt utsatt for kvikksølv som kan gi mange ulike sykdomsbilder, og at mange av dem har fått varige helseskader som følge av jobben. Trygderettens dom i Serigstads sak må derfor oppheves, sier RønningAaby. Ifølge Navs rådgivende konsulent, overlege Tormod Hagen, fins det ikke belegg for at det er kvikksølv som har gitt Bertha Regine Serigstad helseproblemer. Tekst: PER FLAKSTAD ¸ˇ¸ˇNå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til om tidligere tannlegeassistent Bertha Regine Serigstad får yrkesskadeerstatning på grunn av kvikksølvforgiftning. Sammen med mange andre tannhelsesekretærer har Serigstad kjempet for å få yrkeserstatning etter at hun pustet inn kvikksølvdamp mens hun varmet opp kobber og knadde kobberamalgam uten beskyttelsesutstyr. I desember la hun fram saken sin i Gulating lagmannsrett. Dommen var ikke falt da Fagbladet gikk i trykken, men den er ventet i januar. Stopper EØS- angrep på norsk lønn Bedrifter som tar oppdrag for offentlig sektor, må fortsatt betale norsk lønn. I fire og et halvt år har Norge kranglet med ESA, som overvåker EØS-avtalen. Krangelen har dreid seg om Norge fortsatt kan stille krav til bedrifter som utfører oppdrag for offentlig sektor. Regjeringen laget i 2008 en forskrift som skal sikre norske lønns- og arbeidsvilkår når bedriftene tar oppdrag for stat, kommune, fylker og enkelte andre offentlige virksomheter. ESA har lenge ment at denne var i strid med EU-regelverket, men nå har ESA gitt opp kampen. Det betyr at regjeringen kan innkassere en seier overfor ESA og EU, gjennom aktiv bruk av det Medisinske miljøer enig Nav Rogaland innstilte på at Serigstad skulle få godkjent plagene sine som yrkesskade, men Nav sentralt, Yrkessykdomskontoret, avslo likevel kravet hennes. Trygderetten ga Nav medhold, men saken ble anket til lagmannsretten, og er den første kvikksølvsaken som nå er til behandling for en ordinær domstol.  Dette er en viktig sak, og vi har derfor sørget for vitner fra de arbeidsmedisinske fagmiljøene i Trondheim, Bergen, Telemark og Oslo for å forsøke å belyse saken best mulig, sier forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby som KJEMPER FOR ERSTATNING: I januar avgjør Gulating lagmannsrett om Bertha Regine Serigstad får yrkesskadeerstatning etter kvikksølvforgiftning. førte Serigstads sak i lagmannsretten.  De medisinske miljøene er entydige på at kvikksølv gir skadevirkninger, og at arbeidsmiljøet til tannhelsesekretærene var farlig med tanke på skader Illustrasjonsfoto: colourbox.com ¸ˇ¸ˇ¸ˇBli med i LOs medlemsdebatt LO oppfordrer alle medlemmer til å delta i debatten om framtidas arbeidsliv og samfunn. På http://debatt.lo.no/ kan du sende inn egne forslag og delta i debatten foran LOkongressen. Du kan også sende inn forslag på e-post til debatt@lo.no eller >din mening> på SMS til tlf.nr. 2030. Tekst: GEIRMUND JOR ¸ˇSEIER: Norske myndigheter får fortsatt bestemme at ansatte i bedrifter som leverer til offentlig sektor skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår. enkelte kaller handlingsrommetª i EØS-avtalen. Regjeringen har imidlertid innsnevret forskriften noe for å etterkomme ESAs krav. For to år siden ble forskriften innskrenket slik at færre bransjer er omfattet av den. I tillegg skal norske myndig- heter sørge for en bedre oversikt over norske lønns- og arbeidsvilkår for virksomheter i hele EØSområdet som ønsker å legge inn anbud på offentlige kontrakter her i landet. Tekst: FRODE RØNNING, Magasinet for fagorganiserte ¸ˇ¸ˇ331.654 Fagforbundet har i januar 331.654 medlemmer. Det er 143 flere enn forrige måned, og 7389 flere enn på samme tid i fjor. Du kan se utviklingen i ditt fylke på http://bit.ly/UVyDEY ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPF ¸ˇ6 > Fagbladet 1/2013 Foto: Helle Aasand fbaargang2013 fbseksjonKON