¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPå fagskolenivå er vi sammen med ulike samarbeidspartnere i ferd med å få på plass tre ulike tilbud.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Redd de fratas kontrolloppgaver Kommunale skatteoppkrevere mener Edag, Finansdepartementets forslag til omlegging av skattesystemet, er en omkamp om hvem som skal stå for innkrevingen av skatt. Side 32 ˇ€‹ Tenker klima, får resultater Trondheim kommune har senket billettprisene på bussen og innført rushtidsavgift for bilister. Resultat: Kraftig vekst i antall bussreisende. Side 35 ˇ€‹ Trepartssamarbeid lønner seg FOKUS: Når kommunens politikere, administrative ledelse og ansatte/tillitsvalgte samarbeider om felles mål, er det til beste for innbyggerne og dermed for kommunen som helhet, skriver Anne-Grethe Krogh. Side 36 Rydder opp i vikarbruken Arbeidsplasser over hele landet kommer for å lære av bemanningssenteret ved Helse Bergen. Her får vikarene, blant annet Britt Jacobsen, fast jobb og ordnete forhold. Samt mindre rot og lavere utgifter til eksterne vikarbyråer. Side 30 Fagbladet 1/2013 > 27 ¸ˇFoto: Tor Erik H. Mathiesen fbaargang2013 fbseksjonKON