¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTidligere strider om skatten Det har flere ganger vært dragkamper om arbeidsoppgavene til kommunekassene og kemnerkontorene. " I 1987, i forbindelse med Glomsteinutvalgets arbeid, mente leder av KS, Jakob Eng, at kommunene ikke kunne drive skatteinnfordring. " I 1993 presenterte Hermansen-utvalget sine konklusjoner. Finans- departementet ønsket en utredning av en felles skatteetat med toll- vesenet. " I 2004 anbefalte Skatteoppkreverutvalget, ledet av Nils-Henrik Mørch von der Fehr, størst mulig statlig styring over kommunekassene og kemnerkontorene. Det skjedde i forbindelse med innføringen av datasystemet Sofie i Skatteetaten. Foto: Colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON