¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇFaglig påfyll i 2013 " eForvaltningskonferansen, 12. 13. februar i Oslo " Fagdag for kontoransatte i skolene, 25. april i Oslo " Fagdag for medarbeidere på servicetorg og i 1. linjen, 17. oktober. " Fagdager for arkiv, 4. 5. september i Oslo. Tema er depot- og nye kassasjonsregler, sosiale medier, arkivmeldingen og elektronisk arkiv VeV Fylkeskonferanser i alle fylker I februar 2013 er det fylkeskonferanser i Seksjon kontor og administrasjon (se under). Ellers er det fylkesmøte 20. og 21. mars, landskonferansen 24. 26. september og landsmøte 11. 15. november. ¸ˇØstfold, 14. februar Akershus, 14. februar Oslo, 14. februar Hedmark, 13. 14. februar Buskerud, 15. februar Vestfold, 15. februar Telemark, 21. 22. februar Aust Agder, 18. 19. februar Vest Agder, 11. februar Rogaland, 20. 21. februar Hordaland, 13. februar Sogn og Fjordane, 13. 14. februar Møre og Romsdal, 12. 13. februar Oppland, 18. 19. februar Sør Trøndelag, 5. 6. februar Nord Trøndelag, 13. februar Nordland, 18. 19. februar Troms, 11. 12. februar Finnmark, 12. 13. februar VeV ¸ˇHusk helsesekretæren Første februar er den nasjonale dagen for helsesekretæren. Det var Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) som etablerte denne dagen i fjor.  Vi oppfordrer alle fagforeningene til å gjøre noe hyggelig, og markere denne dagen for helsesekretærene. De gjør en viktig jobb både ved legekontor og på sykehus, sier Kjellfrid Blakstad, leder i SHS. KES eForvaltningskonferansen 2013 ¸ˇeForvaltningskonferansen 2013 skjer 12. 13. februar i Oslo kongressenter. Tema er perspektiver og skråblikk på regjeringens digitaliseringsprogram. Påmeldingsfristen er 29. januar. Konferanseavgiften er 2500 kroner, men for medlemmer av Fagforbundet, NTL og El- og IT-forbundet koster deltakelsen 1900 kroner. Blant høydepunktene er møter om: " Digitaliseringen av offentlige tjenester i Danmark " Igangsatte og planlagte arbeider for å iverksette digitaliseringsprogrammet " Hva vil det si at tjenester er brukervennlige, og hvordan kan vi få det til? " Hvordan er brukervennligheten av offentlige digitale tjenester i dag? " Hva skjer med dem som ikke kan betjene seg selv? VeV ¸ˇNytt år med gode, faglige tilbud Vi går nå inn i det siste året av denne fireårsperioden. Til høsten er det landskonferanse og landsmøte, og fram til da vil det være mye som skal klargjøres. Samtidig har seksjonen nesten 26.000 medlemmer, og de færreste blir direkte berørt av landskonferansen. Det betyr at vi må klare å opprettholde alle de tilbudene vi har i dag. Ja, helst bør vi klare å øke dem. Det er en stor utfordring for alle  fra fagforeningene til oss på nasjonalt plan. Jeg er sikker på at vi klarer det. Vi starter friskt, og når dere leser dette, har årets første konferanse allerede vært avholdt. eForvaltningskonferansen 2013 blir den neste store konferansen. Den går 12. 13. februar i Oslo. For mer informasjon om dette må du se På fagskolenivå er vi sammen med ulike samarbeidspartnere i ferd med å få på plass tre ulike tilbud. på nettsidene til Fagforbundet. Ut- over våren og sommeren kommer det tilbud til mange ulike grupper som, sekretærer, konsulenter, økonomer, iktansatte, arkivansatte, servicetorgmedarbeidere, osv. Vi mener det skal være et bredt tilbud fra oss nasjonalt. I tillegg kommer alt det fylkeskretsene og fagforeningene gjør. Mye å glede seg til! Vi starter også et ettårig studium i offentlig administrasjon ved Høg- skolen i Hedmark. Dette blir et del- tidsstudium beregnet til å vare i to år. Her vil fag som økonomi, personal, ledelse og prosjektstyring være inkludert. Vi håper det kan friste mange av våre medlemmer. På fagskolenivå er vi sammen med ulike samarbeidspartnere i ferd med å få på plass tre ulike tilbud, et for helsesekretærer, et for sekretærer/konsulenter og et i arkiv. De to første studiene ligger hos det nasjonale godkjenningsorganet Nokut. Disse håper vi blir klare i løpet av våren. Det siste skal sendes til Nokut i februar. Så med dette ønsker jeg dere et riktig godt nytt og aktivt år i 2013. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGERD EVA VOLDEN 38 > Fagbladet 1/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON