¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHvem har ansvaret for at Oslo Vei surret seg inn i alskens merkelige virksomheter og satte arbeidsplassene over styr?ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen ¸ˇˇ€‹ Investerer for framtida Selskapet Ivar eies av elleve kommuner i Rogaland. Nå satser selskapet 2,1 milliarder kroner på bedre vannforsyning, kloakkrensing og avfallsbehandling. Side 28 ˇ€‹ Sparte millioner på å lytte til brukerne Notodden kommune valgte å lytte til brannmannskapene da stasjonen trengte utvidelse og opprustning. Det endte med kanskje landets mest moderne og funksjonelle brannstasjon. Side 30 ˇ€‹ God byutvikling FOKUS: 80 prosent av den norske befolkningen bor allerede i byer og på tettsteder, og andelen øker. Det er viktig at det blir lagt klare planer for hvordan alle skal få et reelt botilbud, skriver Jacob Schroll. Side 36 Arven lever videre Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund sørger for at repslager- og båtbyggerkunnskapen tas vare på og læres bort slik at kulturarven kan leve videre. Her går de så nøye til verks at båtbyggerne lager noe av verktøyet sitt selv. Side 32 Fagbladet 1/2013 > 27 Samferdsel og teknisk ¸ˇ¸ˇFoto: Eivind Senneset fbaargang2013 fbseksjonSAM