¸ˇEKSPONERES: Trondheim har selv hatt stort fokus på arbeidsmiljøet og sikkerhet ved arbeid i avløpsnettet, blant annet med daglig gassregistreringer. ¸ˇHjemmeservice økte med skattefradrag Nesten 30 prosent flere svensker kjøper private renholdstjenester til hjemmet sitt etter at Sverige innførte skattefradrag. For fem år siden innførte Sverige skattefradrag for en rekke tjenester i hjemmet, blant annet renhold. Antall bedrifter som tilbyr hjemmeservice, har økt med 25 prosent. Fortsatt øker antall svensker som ønsker å kjøpe renhold fra organiserte bedrifter. OT ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRenholderoppsigelse gikk verden rundt Saken om renholderen Joanna Renclawowicz i skien som ble sagt opp etter å ha pratet polsk i lunsjen på Sykehuset Telemark, har gått verden rundt  enkelte steder under kategorien weird newsª (rare nyheter), skriver Telemarksavisa. Sykehuset innrømmet umiddelbart at oppsigelsen var usaklig. I desember var partene likevel ikke kommet til enighet om størrelsen på erstatningen for usaklig oppsigelse. OT Vil fortsette Arbeidstilsynet fikk se både gode løsninger og skrekkeksempler under de mange tilsynene.  I en kommune var det flotte personlige garderober mellom uren og ren sone. I en annen opplevde vi at en og samme mann jobbet halv stilling med avløp og halv stilling som vaktmester på aldershjemmet, uten garderobe for klesbytte mellom jobbene, fortalte hun. De første tilsynene ble gjort for tre år siden. I løpet av aksjonen er det kommet nye sikkerhets- rutiner i kommuner der dette manglet, to og to på jobb i pumpestasjoner, nye rutiner for arbeidstøy og økt fokus på gassmålinger.  Vann og avløp er en sektor vi vil følge opp i framtida, opplyste Tingelstad. Tekst og foto: OLA TØMMERåS ¸ˇRandi er årets renholder PRISVINNER: Fagforbundet har kåret Randi Karlsen fra Horten som årets renholder 2012. ¸ˇRandi Karlsen fra Horten er årets renholder. Begrunnelsen for utnevnelsen er blant annet hennes nære oppfølging av Fagforbundets medlemmer, og gode støtte til kolleger.  Da lederen i Fagforbundet Horten kom til meg med en stor bukett roser og nyheten om at jeg var årets renholder, ble jeg helt satt ut! Karlsen smiler bredt og viser stolt fram diplomet sitt. da hun fikk høre hva Fagforbundet Horten hadde sendt inn som begrunnelse for at hun var beste kandidat til prisen. Lista over berømmelsene er lang: Karlsen stiller alltid opp for medlemmene, hjelper kolleger på fritida, er flink til å holde medlemsmøter, er opptatt av renholdsfaget og følger opp HMSarbeidet. Les mer om Randi Karlsen på www.fagbladet.no. Hun innrømmer at tårene trillet Tekst og foto: NINA BERGGREN MONSEN Fagbladet 1/2013 > 29 fbaargang2013 fbseksjonSAM