¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKlar til å slå! På Hardanger Fartøyvernsenter slår de tauª og ikke hverandre. Den som vil kan komme og se og lære kunsten på museet i Norheimsund. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: EIVIND SENNESET Tre tråder, eller kordeler som det egentlig heter på reipslagingsspråket, henger klare til slåing. Disse tre kordelene skal slås sammen til et tau. Reipslager Ingunn Undrum roper gjennom den 80 meter lange reperbanen til lærling Sara Sjøgren. Rommet krever kraftig utestemme for at ingenting skal gå galt når tauet slås for hånd. Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund har landets eneste reperbane som er i bruk. Her blir det produsert og solgt håndslått tau av mange ulike materialer. Slås for hånd  Håndverket baserer seg på teknologi fra mellomalderen. Når tauet blir slått for hånd, er det lett å tilpasse det til den bruken tauet skal ha, forklarer Undrum. De leverer tauverk til en rekke formål; tau til båtrigger, seilmakere, museum, hestehold, lasso, dekorasjoner og rekkverk.  Vi deltar også i prosjekter med å rekonstruere båter og fartøy fra tidligere tider, men de viktigste kundene våre er tradisjonelle båter og fartøy. Helheten er viktig og krever håndslåtte tau og reip i riggen. Mobil bane Det blåser godt på Hardangerfjorden, og på Fartøyvernsenteret er dører ekstra godt boltet for å sikre S/J Mathilde og M/K Vikingen og alle de andre gamle, verneverdige fartøyene mot vindkastene. Vinden tar også godt tak i den lange, smale reperbanen, og reipslagerne er godt kledd i vinterdresser.  Her er det naturlig utlufting. Alle tauene er bredd KONSENTRERT: Båtbygger Anders Geertsen har funnet riktig emne til færingen han er i ferd med å restaurere. Høvelen har han laget selv. I bakgrunnen jobber lærling Jakob Wirdenas. med tjære. Ren hamp varer ikke lenge uten impregnering. Derfor må vi tjære tauene og lufte godt, sier Undrum. Reperbanen er åpen for publikum, og reipslagerne drar også ut og holder kurs og foredrag.  Da kan vi ha med oss en liten, mobil reperbane slik at unger og voksne kan lage sine egne tau. Spesialstøtte I 1995 fikk Hardanger Fartøyvernsenter egen reipslager. Da var det mer enn 40 år siden noen hadde tatt fagbrev som reipslager i Norge. Fartøyvernsenteret er det eneste stedet som holder det tradisjonsrike faget i hevd. Små ¸ˇ¸ˇ> 32 > Fagbladet 1/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM