¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHARDANGER FARTØYVERNSENTER Hardanger Fartøyvernsenter er et nasjonalt kompetansesenter for fartøyvern og et av de største fagmiljøene for restaurering av båter og fartøyer i Norden. Senteret eier og driver flere større fartøy. De tilbyr restaurering av gamle båter, båtbygging, rådgivning på arbeid som foregår på vernede eller fredede fartøyer, reipslaging og smiing. Hardanger Fartøyvernsenter er et annerledes museum. Her tar de vare på gamle verneverdige fag, samtidig som skoleklasser og barnehager kan få undervisning eller leirskole om bord på S/J Mathilde. Gjennom Den kulturelle skolesekken underviser håndverkere og instruktører ved fartøyvernsenteret elever på tradisjonelle aktiviteter tilknyttet maritime fag. SKIP O HOI: Bestmann Hans Oskar Varden har ikke mange måneders erfaring på M/J Mathilde. Men Mathilde er i drift hele året med oppdrag fordelt på sommertokt, leirskoletokt og museumstokt. Fagbladet 1/2013 > 33 fbaargang2013 fbseksjonSAM