¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇFrisørmesse Helga 2. og 3. februar 2013 ønsker bransjen velkommen til messen Hår og skjønnhet. Profesjonelle yrkesutøvere innenfor skjønnhetsbransjen møter leverandører for å utveksle nyheter, hente inspirasjon og få informasjon om produkter og tjenester. NBM Flere medlemmer i SST Per 3. desember 2012 var det 69.074 medlemmer i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST), hvorav 40.568 er yrkesaktive. Det er en økning på 684 medlemmer siden året før. Seksjon helse og sosial hadde den største medlemsøkningen, med 3919 nye medlemmer. Totalt hadde Fagforbundet 331.511 medlemmer i begynnelsen av desember. NBM Forebygging for trafikkbetjenter Trafikkbetjenter overbelaster knær og hofter på samme måte som kontoransatte overbelaster nakke og skuldre. På trafikkbetjentkonferansen i november fikk ansatte konkrete tips for forebygging. Kiropraktor Kristian Kvam ga konkrete tips til hvordan de kan forebygge helseplager. Han la vekt på å ikke forenkle helseplagene til trafikkbe- tjentene. Sykdomsbildet er komplekst, mener han. NBM ¸ˇ¸ˇ¸ˇNye faggruppemedlemmer søkes Park, idrett og bad Hilde Hagli går ut av faggruppa for park, idrett og bad, og gruppa trenger et nytt medlem. Det er ønskelig med en person som er utdannet gartner, og som har god kunnskap om helse, miljø og sikkerhet. Faggruppe havn Faggruppa søker to nye medlemmer. De ønsker å utvide fra dagens fire medlemmer. Gruppa består av medlemmer fra hele landet, og har møter fire ganger i året. Gruppa har også arrangert havnekonferanse hvert annet år. Faggruppe dyrepleiere og klinikkassistenter Fagruppa har i dag bare tre medlemmer. Med så få medlemmer er gruppa sårbar, og den jobber derfor med å finne nye interesserte medlemmer fra dyreklinikkene. NBM ¸ˇMangel på kontroll og innsyn Et par uker før jul kom meldinga om at Oslo Vei var konkurs, 283 ansatte ble stående uten jobb, mange av dem medlemmer i Fagforbundet. Meldinga slo ned som lyn fra klar himmel, solide, trauste Oslo Vei, kjent som et av Norges eldste entreprenørselskaper kunne vel ikke bli slått konkurs? Men sånn var det. Det mørkeblå byrådet i Oslo kommune ville ikke redde selskapet sitt ut av den krisa det hadde viklet seg inn i. Dermed står de ansatte på gata. Kommunen har ikke noe ansvar, kan vi lese. Tja, si det. Ikke noe ansvar? Hvem skal da ta ansvaret for at Oslo Vei ble omdannet fra kommunal etat til aksjeselskap våren 2001? Hvem har ansvaret for at bedriften surret seg inn i alskens merkelige virksomheter og satte arbeidsplassene over styr? Konkursen i Oslo Vei viser baksida av privatiseringsmedaljen. Hadde ikke selskapet vært omgjort til AS, hadde Hvem har ansvaret for at Oslo Vei surret seg inn i alskens merkelige virksomheter og satte arbeidsplassene over styr?ª alle de nesten tre hundre ansatte hatt krav på å få beholde jobbene sine. Enda mer alvorlig: Hadde Oslo veivesen vært en kommunal etat, hadde de høyst sannsynlig konsentrert seg om vedlikehold av veier og fortau og ikke hatt mulighet til å vikle seg inn i alle slags tapsprosjekter. Konkursen i Oslo Vei må bli en vekker for alle medlemmer og tillits- valgte i Fagforbundet. Vi må kjempe mot omdanning av kommunale virk- somheter til aksjeselskaper. Det svekker de ansattes rettigheter og opphever kommunenes direkte arbeidsgiveransvar. Dermed kan kom- munen stå på sidelinja, uten å gjøre noe for de ansatte. Konkursen slo ned som en bombe, de ansvarlige politikerne hadde ikke peiling på hva som foregikk. I deres sted satt et oppnevnt styre for selskapet som fikk fare fram som de ville. Vi visste det, og har advart igjen og igjen: Oppsplitting i aksjeselskap innbærer redusert innsyn og kontroll. Nå skal alt som skjedde granskes. Det borgerlige byrådet kommer seg sikkert unna det juridiske ansvaret, men ingen trenger noen granskning for å finne det politiske ansvaret. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSTEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 1/2013 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonSAM