¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJeg er ingen jødehater Hver gang vi i Fagbladet skriver om palestinernes situasjon, vekker det reaksjoner blant våre lesere. Det er i utgangspunktet bra. stinerne i Gaza? Hvis det hadde vært tilsvarende skader på israelsk side, ville ikke norske medier ha vist dem også? bosettinger, blir det ikke fred å få for noen. For dette blir de trolig sett på som landsforrædere av mange i dagens sterkt høyre- Det oppleves ikke som like positivt når innleggene beveger seg langt over saklighetens grenser, og anklager enhver som er kritisk til staten Israels handlinger for å være antisemitt og jødehater. Det må kunne gå an å kritisere staten Israel uten å bli tatt for å være motstander orienterte Israel. En av dem er Gideon Levy, spaltist i den israelske avisa Haaretz. Han skriver i introduksjonen til boka si The punishment of Gaza: Det må kunne gå an Jeg ser på meg selv som en israelsk patriot. Jeg vil være stolt av landet mitt, noe som blir stadig mer utfordrende for de israelerne som deler min overbevisning. Jeg mener også at det bare er dem som å kritisere staten Israel Jeg kjenner faktisk ingen palestinaaktivister som støtter rakettangrepene mot Israel. Men historien starter ikke her, som de fleste vet. Betrakter vi palestinerne og israelerne som to likeverdige parter i en konflikt, er vi i beste fall historieløse. Det fins en okkupasjonsmakt, og det fins ett okkupert folk. uten å bli tatt for å være motstander av det jødiske folket.ª protesterer mot Israels politikk  som fordømmer okkupasjonen, av det jødiske folket. I mange jødiske miljøer, både i og utenfor Israel, blir det ofte brukt mye sterkere ord for å kritisere landets handlinger enn dem vi er vant til her hjemme. blokaden og krigen  som er nasjonens sanne venner.ª Flere norske medier har nasjonalt og internasjonalt blitt anklaget for å være propalestinske og ikke dekke konflikten på en objektiv måte. Men går det an å formidle slike nyheter uten å vise de lidelsene det israelske angrepet har medført for pale- Mange israelere har forstått at så lenge staten Israel fortsetter sin okkupasjon, sin murbygging og sin stadige utbredelse av ulovlige Ansvarlig redaktør Fagbladet nr. 12 2012 Debatt ¸ˇ¸ˇEØS-AVTALEN Abonnementsordning for høyrepolitikk EØS-avtalen har vært en abonnementsordning for høyrepolitikk. SV forstår godt at fagbevegelsen er opprørt. Derfor er Fagforbundets vedtak bra. Vi er mange som har ment at EØS-avtalen ville pådytte oss dårligere forhold og svekkede rettigheter i arbeidslivet. Og vi er dessverre i ferd med å få rett. Det ser fagbevegelsen, som sammen med oss vil ha slutt på dette. SV står skulder ved skulder med de kreftene i fagbevegelsen som ønsker å ta arbeidsliv ut av EØS-avtalen. EU-krisen gjør at rettighetene til ansatte i Europa svekkes, og at Norge derfor risikerer å måtte importere en dårligere arbeidslivspolitikk. Nå er det viktigere enn noen gang at vi slår fast at EØS-avtalen ikke skal definere norske regler, norske lønninger og norske avtaler i Norge. Norske vilkår skal ikke bestemmes av et EU i krise. Audun Lysbakken, leder i SV UTTALELSE Norge må ta konsekvensene av tostatsløsningen Nylig fikk Palestina oppgradert sin status i FN til observatørstat uten stemmerett med overveldende flertall i FNs generalforsamling. Norge stemte for  sammen med 137 andre medlemsstater. Før stemmegivningen varslet Israel straffetiltak mot Palestina for å søke om oppgradering av status i FN. Fagforbundet er glad for Norges stemmegivning og for utenriksminister Barth Eides umiddelbare kritikk av Israels planlegging av 3000 nye ulovlige boliger, hovedsakelig i ØstJerusalem og på Vestbredden, og for at den israelske regjeringen holder tilbake 92,7 millioner euro som skulle utbetales i løpet av desember. Pengene er skatte- og tariffobligasjoner som Israel samler inn for palestinerne. FNs medlemstater har en lang tradisjon med å fordømme og kritisere Israels brudd på folkeretten. De samme statene har liten tradisjon med å sette handling bak ordene. Dette må det bli slutt på. Dersom Norge skal opprettholde sitt ønske om tostatsløsning, så må regjeringen ta på alvor at Israel hvert år og hver måned forandrer fakta på bakken og gjør en tostatsløsning mer og mer urealistisk. Det er på tide at Norge legger ytterligere press på Israel for å få Israel til å trekke tilbake de pågående straffetiltakene og ta hovedansvaret for at partene skal gjenoppta direkte fredsforhandlinger. Fagforbundet krever at norske myndigheter må legge mer press på Israel for at landet skal: " Trekke seg ut av okkuperte områder. " Stanse bygging av ulovlige bosettinger. " Rive den folkerettsstridige muren. ¸ˇ¸ˇKommentar til redaktøren Ingen jødehaterª Fagbladets redaktør Kirsti Knudsen tar under tittelen Jeg er ingen jødehaterª i forrige nummer opp debatten som går i Fagbladet og i samfunnet ellers om kritikk av Israels politikk. I den sammenheng sier hun at Det må kunne gå an å kritisere staten Israel uten å bli tatt for å være motstander av det jødiske folkª. En påstand som jeg fullt ut er enig i. Det skulle da bare mangle. Men når hun samtidig presiserer at det i Israel fins en okkupantmakt og ett okkupert folk, da faller denne påstanden på en historieløs begrunnelse. Det er i Israel i dag mer enn en million palestina-arabere som har israelsk statsborgerskap med fulle rettigheter til utdanning, sykehus, trygd, m.m., likt med jødene. Det er palestina-arabiske partier i Israel som har representanter i Knesset (parlamentet). Det er også verd å merke seg at Israels tidligere president Moshe Katsav ble stilt overfor en arabisk dommer og dømt. Min, og svært mange andres bekymring i denne sammenheng, er den retoriske uriktige og stadig gjentatte kritikken av Israel med utsagn som apartheidstat, total blokade av Gaza, brudd på elementære menneskerettigheter, osv. En tilsynelatende bevisst demonisering av staten Israel. Dette er hovedårsaken til økt antisemittisme her i Norge. Noe som Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) tok opp under sitt besøk i Norge i sommer. Det advares mot at sterke anti-israelske holdninger i Norge kan utvikle seg til en form for antisemittisme. De understreker behovet for en mer sivilisert debatt om Midtøsten-konflikten og reagerer overfor dem som i debatten demoniserer staten Israel,ª heter det i OSSErapporten. Vår forbundsleder skriver om forholdene i Gaza at menneskene har ikke mat eller drivstoff, de kan ikke dra ut å fiske eller gjøre andre livsnødvendige aktiviteterª. En beskrivelse som står i grell kontrast til NRKs Kveldsnytt-sending i uke 47. Reportasjen var fra Gaza by som viste et bugnende frukt- og grønnsaksmarked, vareutvalg i butikker på høyde med her hjemme. Slike bilder ligger ute på flere nettsteder. Med all respekt for forbundets engasjement i denne saken, så er verken vi som forbund eller palestina-araberne som det ytes hjelp til, tjent med en slik feilaktig svart-hvittframstilling. Det befolkningen i Gaza lider mest under, er et fanatisk og diktatorisk lederskap som praktiserer sharialover der kristne og annerledestenkende henrettes uten lov og dom. Svein Lochner ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ50 > Fagbladet 1/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM