¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontakt Oss! tips@fagforbundet.no Gull i Radøy Hovedtillitsvalgt Else Soltveit i Fagforbundet Radøy fikk gullmerke med diplom på foreningens raspeballkveld. Kvelden markerte også avslutningen av Fagforbundsukene, og 80 medlemmer var til stede ved tildelingen. Fra venstre: nestleder Kirsti G. Floen, hovedtillitsvalgt Else Soltveit og leder Thormod Bendiksen. Tekst: Thormod Bendiksen JUBILANTER: Ronald Vesterli, Jorunn Bakke, Aud Dale, Anne Marie Edvardsen, Kjell Arne Hasselbergsen, Torbjørn Hasselbergsen, Mona Lisa Lauvås, Evy Moland (40 år i LO) Inger Nymo, Tove Hasselbergsen, Eva Vik, Anne Olsen, Torill Antnsen, Roger Johansen og Terje Furumo. Fylkesnestleder Tore Jakobsen foran t.h. Jubileumsfest i Saltdal Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇYngst og eldst Telemarks fylkesbiblioteksjef Lillian Nilssen runder snart 70 år. Hun har over 40 års medlemskap i LO, har vært aktiv arbeiderpartipolitiker og en dedikert biblioteksjef i 45 år. Da hun ble ansatt i 1967, var hun landets yngste. Når hun trer av i mars i år, er det som landets eldste. Hun er en ekstremt karismatisk og engasjert dame som brenner for bibliotek, bøker, samfunn og you name itª. Tekst og foto: Trine A. Flatin ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGULLNåLER: Terje Furumo, Toril Antonsen og Roger Johansen har vært tillitsvalgt i 20 år. Bak fylkesnestleder Tore Jakobsen som delte ut merkene. Fagforbundet Saltdal hadde merkeutdeling i desember der 11 medlemmer fikk 25-årsnåla, en fikk LOs 40-årsnål, og vi hadde også tre medlemmer som fikk gullnål for å ha vært tillitsvalgt i 20 år. Det står det respekt av. Det var en koselig kveld hvor det ble servert julemat med tilbehør. Vi hadde invitert nestleder Tore Jakobsen i Fagforbundet Nordland til å dele ut alle merkene og diplomene. Tekst Lindis Pettersen ¸ˇ¸ˇHedret for 25 års medlemskap ¸ˇ25 åRS MEDLEMSKAP: Bak fra venstre: fylkesnestleder Tore Jakobsen, Annveig Pedersen, Anna Kvalvik, Ruth Kruger Johansen, Hans Urskog, Ingvarda Bjerkeli, leder Kristi Aga og hovedtillitsvalgt Elisabeth Værang Pettersen. Foran fra venstre: Else Uran, Liv Fredriksen, Bodil Pettersen, Emma Strand, Eva Johannesen og Bjørg Kristiansen. Nylig ble medlemmer i Fagforbundet i Rødøy hedret for 25 års medlemskap i Fagforbundet. Samtidig fikk Kristi Aga gullnål og blomster for sitt lange engasjement i lokalforeningen. Det var første nestleder i Fagforbundet i Nordland Tore Jakobsen som overrakte beviset på langt medlemskap; en nål i sølv, diplom og blomster, til jubilantene. Det var også Jakobsen som sto for hederen av Kristi Aga. Hun ble tildelt gullnål, diplom og blomster for sin innsats som lokal leder i Fagforbundet i en årrekke Tekst: Yngve Brox Guldbjørnsen Fagbladet 1/2013 > 55 fbaargang2013 fbseksjonSAM