¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKvikksølvoffer vant mot staten Mange års kamp mot Nav er kronet med seier for Bertha Regine Serigstad. Nå kan en rekke andre saker om kvikksølvskader bli gjenopptatt. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: HELLE AASAND En dom i lagmannsretten gir Bertha Regine Serigstad medhold i at hun har fått en yrkesskade etter å ha jobbet med kvikksølv i mange år.  Dette er den første saken, ført for de vanlige domstolene, hvor vi har fått gjennomslag for at arbeidet som tannhelsesekretær har vært helseskadelig. Dette er en viktig dom for Fagforbundet og tannhelsesekretærene, og for andre som jobber i typiske kvinneyrker i Norge, sier forbundsleder Jan Davidsen. Hadde mistet håpet Hovedpersonen selv, Bertha Regine Serigstad, er naturlig nok både lettet og glad over endelig å ha nådd fram i saken som hun har kjempet for i snart sju år:  Jeg hadde ikke høye forventninger da jeg tok opp kampen med Nav. Vi hadde mange samtaler, og de var fæle. De trodde de kunne rive meg ned, så det er sterkt å oppleve at jeg endelig får medhold. Kan få konsekvenser for flere Fagforbundets advokat Anne- Gry Rønning-Aaby førte saken for retten sammen med advokat Lars Olav Skårberg. Hun sier det er viktig å ha fått medhold i at kvikksølv kan gi etmangeartet sykdomsbilde uten at det kan stilles krav om at det må foreligge et sett med symptomer og tegnª, slik Trygderetten legger til grunn.  Ikke minst er det viktig at vi har fått medhold i at jobben som tannhelsesekretær, med omfattende bruk av kvikksølv, har vært helseskadelig. Lagmannsretten mener at manglende nedtegnelser i legejournaler eller urinprøvesvar ikke er avgjørende for å avvise at det foreligger skade. Dette har vært en utfordring fordi det er gått mange år siden eksponeringen fant sted, og dette er derfor også viktig for andre saker, sier Anne-Gry Rønning-Aaby. Dommen kan medføre at 25 30 tilsvarende saker fra Trygderetten blir gjenopptatt. ¸ˇ¸ˇDe trodde de kunne rive meg ned, så det er sterkt å oppleve at jeg endelig får medhold Bertha Regine Serigstad ¸ˇ¸ˇDETTE ER SAKEN: ¸ˇ" Som tannhelsesekretær jobbet Bertha Regine Serigstad daglig med kvikksølv i 15 år. Etter hvert ble hun utmattet, fikk store smerter i bein og armer, og konsentrasjons- og hukommelsesproblemer. I 1981 ble hun uføretrygdet. " Serigstad fikk godkjent saken som yrkesskade av Nav lokalt, men fikk avslag hos Nav sentralt, og Trygderetten stadfestet avslaget. Fagforbundet stevnet staten ved Nav. " 17. januar falt dommen i Gulating lagmannsrett. Serigstad fikk medhold i at hun har en yrkesskade som følge av at hun har jobbet med kvikksølv. Les hele dommen på: www.lovdata.no/lr/lrg/lg-2011-053800.html ¸ˇAnne-Gry RønningAaby, advokat ¸ˇ26 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL