¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇSamhandling er bra for pasientene To av tre samhandlingsprosjekter i Helse Sør-Øst ga viktige forbedringer for pasienter og brukere. Det viser en evaluering av 80 regionale samhandlingsprosjekter som har fått støtte fra Helse SørØst RHF de siste fem årene. Det er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester som har gjennomført evalueringen. De vanligste forbedringene er bedre samordning og kontinuitet i tjenestene, styrket mestring og egenomsorg hos brukerne og bedre informasjon til pasienter og pårørende. Prosjektene har i stor grad gjort det lettere for ansatte å ta kontakt med hverandre på tvers av institusjoner, og de har gitt bedre kjennskap til hverandres tjenester. KES Illustrasjonsfoto: Ingeborg Vigerust Rangul Helsearbeiderfaget er blitt et påbyggingsfag Bare 33 prosent av de elevene som tar Vg2 helsearbeiderfaget, går over i lære. Nesten halvparten av elevene, 45 prosent, velger å skaffe seg studiekompetanse ved å ta et års påbygging. Dette kommer fram i rapporten å bli helsefagarbeider fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Mange har på forhånd bestemt seg for denne utdanningsveien, for eksempel fram mot sykepleien. Disse elevene opplever ifølge forskerne helsearbeiderfaget som en del av sykepleierfaget, og de tror det vil bli lettere å ta sykepleierutdanninga hvis de først tar helsearbeiderfaget. KES ¸ˇ¸ˇTAKKER AV: Gerd Eva Volden (t.v.) og Kjellfrid T. Blakstad går av som topptillitsvalgte. Begge gir seg i toppledelsen Gerd Eva Volden (60) og Kjellfrid T. Blakstad (58) kommer ikke til å ta gjenvalg som seksjonsledere i Fagforbundet til høsten. somme, men fantastisk lærerike og flotte år, sier hun. Heller ikke Gerd Eva ser for seg et liv i sofaen, med hendene i fanget.  Jeg kommer helt sikkert til å engasjere meg i noe, sier hun. Luksusutfordring Både Kjellfrid T. Blakstad og Gerd Eva Volden trekker fram alle de flotte menneskene de har møtt som noe av det fineste ved tida som topptillitsvalgt. De er også trygge på at grunnlaget som er skapt for godt seksjonsarbeid kommer til å bli godt ivaretatt.  Hvem som skal etterfølge oss blir opp til valgkomiteen og landskonferansene å bestemme. Vi har svært mange dyktige seksjonstillitsvalgte, så det kommer til å bli en luksusutfordring, mener de. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Begge har sittet i Fagforbundets politiske toppledelse som ledere av henholdsvis Seksjon kontor og administrasjon og Seksjon helse sosial ogsiden forbundet ble etablert i 2003. I mange år før det har de hatt tunge tillitsverv i Norsk helse- og sosialforbund og Norsk kommuneforbund. Slipper ukependling  Det blir litt rart å stå utenfor den politiske ledelsen etter landsmøtet i november. Arbeidet i Fagforbundet har vært utfordrende og engasjerende, og ikke minst utrolig gøy! På den annen side må jeg innrømme at jeg ikke kommer til å savne ukependlingen mellom Molde og Oslo, sier Kjellfrid T. Blakstad. Hun har på ingen måte tenkt å sette seg rolig i sofaen. Det fins så mye å engasjere seg i  fra politikk til frivillige organisasjoner, og jeg har fortsatt tenkt å leve et aktivt og engasjert liv, sier Blakstad. Verv i 40 år Gerd Eva Volden kom inn i Kommuneforbundets toppledelse i 2002. Da var hun fylkesleder i Buskerud. Men allerede i 1973 fikk hun sitt første tillitsverv.  Jeg var politisk aktiv, og ble raskt valgt til plasstillitsvalgt da jeg fikk min første jobb. Etter å ha hatt verv i 40 år, blir det rart å gi seg. Jeg har hatt strev- ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL