¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOmsorgsarbeidere kan tjene mye på å skaffe seg autorisasjon som helsefagarbeidere. Da Karin Johansen fikk se hva hun ville tjene på det, var hun ikke i tvil; hun vil bli helsefagarbeider. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT  Somåvinnei LOTTO! Noen bør fortsette som omsorgsarbeider ¸ˇFagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevåg sier at det ikke har noen hensikt å konvertere fra omsorgsarbeider til helsefagarbeider hvis du tror du vil arbeide fullt til du fyller 65 år. Han understreker også at de som tjener mest på å omgjøre autorisasjonen, er de som har medlemstid i folketrygden ved uførhet regnes arbeidet mye og lenge. Omsorgsarbeidere som fram til aldersgrensa 70 år i stedet for 65 år. ikke oppfyller 85-årsregelen (summen av alder Omsorgsarbeidere som er i tvil om de bør og antall år i arbeidslivet) ved fylte 62 år, ikke søke om autorisasjon som helsefagarbeider, har noe å hente ved å endre autorisasjonen sin. kan ta kontakt med arbeidsgivers pensjonsHeller ikke langtidssyke har noe å tjene fordi leverandør for å få vurdert hva som lønner seg. 32 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL