¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMyskja-skolen vil spre musikkterapi Hvis du arbeider på sykehjem eller bolig for eldre og har lyst å innføre musikkterapi på arbeidsplassen din, kan du få kompetanse og veiledning til å sette drømmen ut i live på den nye Myskja-skolen. Fagakademiet (tidligere Kommunal Kompetanse) tilbyr nå fem dagers opplæring for kursledere. Deltakerne møtes til to samlinger på til sammen fem dager. Mellom samlingene skal de prøve ut metodene og forsøke å spre metodene på sin institusjon eller i sin kommune. Overlege og spesialist i allmennmedisin Audun Myskja er fagansvarlig og foreleser. Myskja har lang erfaring med bruk av musikk som støttebehandling ved depresjon, angst og uro. Myskja har også dokumentert at musikk kan spille en viktig rolle som kommunikasjonsmiddel hos pasienter med svekket språkfunksjon. Første kull begynner på Gardermoen i mars og blir sertifisert som kursleder i Musikk som miljøbehandling i eldreomsorgen i april. Neste opplæring begynner i Stavanger i mai. Les mer på www.fagakademiet.no KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBli HELSEFAGARBEIDER  med ABC til fagbrev Det er nå mulighet for ansatte i helse- og omsorgtjenesten som ikke har helsefaglig utdanning, å bli helsefagarbeider gjennom bedriftsintern opplæring. Deltakelse i studiegrupper med Demensomsorgens eller Eldreomsorgens ABC, gir mulighet for å starte på utdanning som fører fram til godkjenning som helsefagarbeider. Utdanningen er en satsing i Kompetanseløftet 2015 og er gratis for deltakerne. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOrganisering Ukesamlinger Nettforlesninger Oppgaveløsning og selvstudium Veiledning på egen arbeidsplass Ta kontakt: Tidsperspektiv Avhenger av deltakerens tidligere kompetanse ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇProsjektleder Marta Reggestad, tlf 977 50 643 Mail: marta.reggestad@aldringoghelse.no Opptak telefon 33 34 19 50 www.aldringoghelse.no/?PageID=403 4 www.aldringoghelse.no ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOslo kommune  Fagskolen i Oslo ¸ˇ" ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ FiO tilbyr 2-årig fagskoleutdanning på deltid innen: Videreutdanning innen helse- og sosialfag ¸ˇ" Eldreomsorg " Psykisk helsearbeid " Veiledning " Helseadministrasjon (for Helsesekretærer) Inntakskrav er autorisasjon eller 5 års relevant yrkeserfaring. Det er ingen studieavgift. Søknadsfrist: 15. april   ¸ˇ¸ˇ    
        ¸ˇ34 > Fagbladet 2/2013 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonHEL