¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇGodt samarbeid i Helse Vest Fagforbundet i Helse Vest og Helse Vest fikk i 2012 midler fra Vox heltidsprosjekter. Samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Helse Vest lå til grunn for den felles søknaden. Bare medlemmer av Fagforbundet får plass i prosjektene, og til nå har ni ansatte i alderen 22 til 61 år fått større stilling. Våren 2013 skal prosjektgruppene gå gjennom arbeidsoppgaver for den enkelte yrkesgruppe på aktuelle sengeposter for å se om kompetansen brukes på en rett måte. vekst Ansatte i alle aldre har tatt skrittet over til en ny avdeling. Målet er redusert deltid. De oppnår både større stilling og økt innsikt. Fem helsefagarbeidere og hjelpepleiere på ulike avdelinger ved Stavanger universitetssykehus (SUS) syns ikke lenger det er skremmende å arbeide på nye poster.  De som er med i ett av heltidsprosjektene våre, har ikke bare fått økt stilling. De har også fått en unik mulighet til faglig og personlig utvikling, mener Tove G. Iversen, prosjektansvarlig og leder for Bemanningssenteret (BMS) ved SUS. 20 prosent økt stilling Sommeren 2012 ble helsefagarbeidere ved alle somatiske avdelinger (unntatt medisinsk divisjon) på SUS invitert til å bli med i BMS for å få økt stillingsprosent. Fem helsefagarbeidere i alle aldre lot seg friste. De har beholdt sine faste stillinger, men fått dem supplert med 20 prosent i BMS slik at de nå arbeider mellom 70 og 95 prosent stilling. De 20 prosentene organiseres i en timebank. Dette betyr at de ansatte selv kan bestemme når de ønsker å jobbe, men må passe på at de gjennomsnittlig jobber minst en vakt per uke. De kan også jobbe flere vakter på en uke og ha fri andre uker. ¸ˇFaglig og personlig ¸ˇ¸ˇ¸ˇMydland sier at hun kan bistå deltakerne i prosjektet.  Hittil har vi løst alle utfordringer uten store og formelle møter. Jeg har et tett og godt samarbeid med prosjektlederne. Om det skulle dukke opp et problem, kan jeg ta belastningen med å drøfte det med resten av prosjektgruppa. Så kan Renate og kollegene senke FAGLIG UTVIKLING:  Ansatte opplever at de får større faglig innsikt når de arbeider på ulike poster, sier Tove G. Iversen.  BMS får vakter som bestilles fra avdelinger vi samarbeider med, opplyser Tove G. Iversen.  De som er med i timebankprosjektet, får først muligheten til å få tildelt vakter, sier hun.  Vi er avhengig av flere bestillinger fra våre samarbeidsavdelinger før vi kan ta inn flere i BMS, sier hun. Men på sikt håper lederen for BMS at de får inn flere ledige vakter. Dette sammen med deltakernes positive erfaringer kan føre til at flere blir med i prosjektet. Rett til opplæring Tove G. Iversen opplyser at helsefagarbeiderne som er med i prosjektet får to tre opplæringsvakter før de begynner på ny avdeling.  Men det har vist seg at oppgavene stort sett er like fra post til post, og at de ikke alltid trenger mer enn en eller to opplæringsvakter, forteller BMS-lederen. Prosjektdeltakerne får også to fagdager i året. Erfaringen med prosjektene er at alle opplever dette med å jobbe på tvers som meget positivt.ª AUD MYDLAND skuldrene og konsentrere seg om jobben, sier Mydland. Ønsker mer forutsigbarhet Mydland syns det er imponerende at Renate Holsen arbeider på alle de medisinske avdelingene. Holsen selv setter pris på variasjon.  De har vært greie og tatt godt imot meg på alle postene, sier hun. Hun syns det har vært greit å komme inn i rutinene på de ulike arbeidsstedene, men legger til at det er en fordel å ha minst to tre vakter etter hverandre på samme posten. Helsefagarbeideren er stort sett veldig fornøyd med denne måten å arbeide på, men kunne ønsket større forutsigbarhet.  Jeg skal vite om alle vaktene mine minst to uker i forveien, men med permanente vakter, ville det ha vært lettere å legge planer lenger inn i framtida, sier hun. 38 > Fagbladet 2/2013 VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med vekt på voksnes læring. Skal legge til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. fbaargang2013 fbseksjonHEL