¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇFAGLIG BREDDE: Bjørn Tore Lohne (vara), Torill S. Olsen, Harald Berre,Inger Therese Nytræ, (leder) og Gunnar Toresen. Ny arbeidsgruppe i barnevern SHS har fornyet den faglige arbeidsgruppa for medlemmer som arbeider i barnevernet ved å oppnevne tre nye medlemmer.  Faggruppa gir råd til seksjonsstyret i SHS og bidrar i utviklingen av faglig materiell og andre kompetansehevende tiltak for våre medlemmer i barnevernet. Derfor er det så fint at de fem til sammen har veldig bred bakgrunn, sier Kristin Skogli, rådgiver i SHS. Hun oppfordrer medlemmer som arbeider i barnevernet, til å ta kontakt med henne eller den faglige arbeidsgruppa for å dele ideer, meninger eller erfaringer. KES ¸ˇ20 år med ansvarsreform SHS i Hordaland inviterer til nasjonal konferanse om ansvarsreformen, den såkalte HVPU-reformen. Ett tema for konferansen er visjonene og de store målene for personer med utviklingshemning og livet etter at reformen ble innført. Blant innlederne er Helge Folkestad ved Høgskolen i Bergen, Tommy Strøm fra Nordlandsforskning, Per Lorentzen fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Anna Kittelsaa fra NTNU. Konferansen arrangeres i Bergen av Fagforbundet Hordaland SHS i samarbeid med Fagakademiet 4. og 5. mars. KES ¸ˇRita Benjaminsen inn i Fagrådet ¸ˇSpesialsykepleier Rita Benjaminsen fra Odda, og medlem av Fagforbundets faggruppe for rus og psykiatri, er valgt inn i styret i Fagrådet  hovedorganisasjon i rusfeltet. Rådet representerer de fleste tiltak og organisasjoner som arbeider med forebygging, behandling, rehabilitering, forskning og skadereduksjon. KES ¸ˇNytt nettverk for Nav-ansatte Det er satt i gang et nettverk for Nav-ansatte som er medlemmer av Fagforbundet.Nettverket jobber primært yrkesfaglig. Faggruppa sender ut månedsbrev og har sin egen hjemmeside på fagforbundet.no/shs. VeV ¸ˇFint at du får kommet deg ut littª Det manglet ikke på velmenende ord til kvinner som ville ta steget ut i arbeidslivet før i tida. I dag er utsagnene temmelige absurde. Kommentaren over kunne for eksempel ha falt på 1970-tallet da jeg fikk meg jobb som nyutdannet hjelpepleier. Vi har heldigvis kommet langt siden den gang. I dag er det en selvfølge at både kvinner og menn er i arbeidslivet. Men ikke alt er på stell. Verden ser gjerne på Norge som en likestillingsvinner, men arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Det er for eksempel langt flere kvinner enn menn i helse- og omsorgsyrker. Men listen over utfordringer stopper ikke der. De fleste lederne er menn, mange kvinner tvinges til å jobbe deltid  og kampen for likelønn står fremdeles på dagsorden. Det er ingen grunn til å være 100 Det er ingen grunn til å være 100 prosent fornøyd, men samtidig er det svært hyggelig at mange kamper tross alt er vunnet. prosent fornøyd, men samtidig er det svært hyggelig at mange kamper tross alt er vunnet. ¸ˇ¸ˇDet har nå gått 150 år siden vår tids mest kjente sykepleier, Florence Nightingale, vandret rundt i dystre sykestuer under Krim- krigen. Ifølge myten vandret hun korridorlangs med en lampe i hånden mens hun hvisket trøstende ord til sårede engelske soldater. Men samtidig hadde hun bein i nesa. Hun utviklet moderne sykepleie og åpnet døra for andre kvinner som ville ut i jobb. I 2013 ser verden temmelig annerledes ut  ikke minst innenfor helse og omsorg. Det er for eksempel rundt 100 profesjoner på et sykehus, og teknologien som vi har til rådighet, er overlegen den som var for kun et par tiår siden. Men det er også andre ting vi må merke oss. Kvinnene er ikke der for å komme seg ut littª. De er der i kraft av at de er selvstendige mennesker som gjør en jobb de er stolte av. ¸ˇKJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 2/2013 Foto: Hermann Albert fbaargang2013 fbseksjonHEL