¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSmå skritt mot likestilling Til forskjell fra det Somalia vi stadig hører om, med pirater og terrorister, er Somaliland  den nordlige delen som løsrev seg fra Somalia i 1991  rolig. Tekst og foto: INGEBORG VARDØEN Somalilands sFterke kvinner ordi Somaliland ennå ikke er et interå sjekke om alt er i orden. Da hun ble utnevnt til nasjonalt anerkjent land, har det ikke minister i 2010, ble dette barnehjemmet ett av tilgang til internasjonale avtaler og lån, hennes ansvarsområder. noe landet sårt kunne trenge etter ødelegg Kvart på sju er jeg på plass på kontoret. Da får elsene i borgerkrigen og bombingen av de største jeg litt tid for meg selv før det blir for fullt av folk byene i 1988. Likevel har det skjedd en enorm utvikling de siste tjue årene, ikke minst takket være den økonomiske støtten som kommer fra landsmenn som er bosatt utenlands. Lang vei mot likestilling Det er langt igjen til det blir likestilling mellom kjønnene i Somaliland, men kvinnene er sterke og lar seg ikke lett undertrykke. Det er nok å kjempe for. Her er ingen velferdsordninger, trygdeordninger eller pensjon, og heller ingen fagforeninger som kan slåss for dette. For å forsørge seg og sine barn, tar kvinnene det de kan få av jobber; de vasker på de mange hotellene, selger klær og gull på markedet, frukt og te på gata, og ikke minst den narkotiske planten khat, som er etterspurt blant mennene. Stadig flere kvinner tar høyere utdanning, og gjør seg bemerket i det offentlige samfunnet. Kvinnelig utdanningsminister Det er fortsatt tussmørkt den morgenen jeg møter Somalilands utdanningsminister, Zamzam Abdi Aden, på barnehjemmet Hargeisa Orphanage Centre. Hun stikker ofte innom på vei til jobb for som kommer innom, sier hun. Mange kommer uanmeldt. Hennes dør er alltid åpen for lærere, foreldre, byråkrater, politikere og folk flest. Så fremt hun er der. Hun reiser også rundt og åpner nye skoler, inspiserer gamle, er på møter og konferanser, mottar utenlandske delegasjoner og uttaler seg i mediene. Rydder opp Som minister har Aden innført fri grunnskole for alle barn, doblet lærernes lønn, bygget nye skoler og klasserom, og innført stipendordning for vanskeligstilte jenter.  Visst er det slitsomt å rydde opp i tjue års rot, tjue år! Men jeg er sta, og skal klare det, sier Aden bestemt. Ministeren har god kontakt med lokalt baserte organisasjoner, blant annet Flyktninghjelpen, som sammen med det internasjonale Redd Barna og Care International skal gjennomføre et utdanningsprogram som EU nettopp har bevilget 40 millioner euro til. Tidligere flyktning Da hovedstaden Hargeisa ble totalødelagt i 1988, flyktet Zamzam Abdi Aden til fots til Etiopia. Der 50 > Fagbladet 2/2013 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL