¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOss ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ1. november fylte jeg en buss med 10. klassinger fra Hanstad ungdomskole i Elverum og dro til Yrkes-NM på Lillestrøm. Her fikk ungdommene fem timer til å se seg rundt på alle de ulike standsene, og de var på foredrag. Tilbakemeldingene tyder på at dette var en vellykket dag, og jeg anbefaler andre ungdomstillitsvalgte til å arrangere slike turer for om mulig å gjøre ungdommene sikrere på hva de skal velge på videregående! Tekst: Aina Borkhus ¸ˇ¸ˇBak f.v.: leder Ann Kristin Reinardtsen, Elisabeth Myrvold, Hilde Skallerud, Nina Røed, Lillian Kirkeby, Bjørg R. Bjørstad, Torill Paulsen, Unni B. Moe, Sidat Sanneh og Heidi Moe. Foran f.v.: Brit Frantzen, Astrid Holm, Thorbjørg Gusterud og Astrid Wavik. ¸ˇFeiring på Stovner Fagforbundet Stovner avd. 641 har hatt merkeutdeling for 25- og 40-års jubilanter. Markeringen ble holdt i Bydelssalen, med servering av kaffe og kaker. Tekst: Petter Eriksen Jubilanter på St. Olav Fagforbundet St. Olavs Hospital hedret sine jubilanter med en trivelig kveld med god mat og drikke på Nova kurs- og konferansesenter i Trondheim. Tekst: John Olav Berdah 58 > Fagbladet 2/2013 ¸ˇGrip spaden Fagforbundet Hattfjelldal dro før jul til med inspirasjonsseminaret Grip spaden. Fagforbundet ønsket å formidle noe positivt til alle ansatte i Hattfjelldal kommune. Bakgrunnen var en arbeidsmiljøundersøkelse som ble gjennomført høsten 2011. Der kom det fram at det var ønskelig med noe som kunne være sosialt og inspirerende i arbeidssituasjonen. Arbeidsgiver tente på ideen og ga to timer avspasering til alle de rundt 100 som møtte opp. En av våre lokale sangfugler, Maren Brennbakk (10), sang nydelige sanger for oss, før Lucky Linda danset seg inn på scenen og rockaª Hattfjelldal med sin energi, humor og ¸ˇ¸ˇlivsglede. Tekst: Bente Sørmo fbaargang2013 fbseksjonHEL