¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Pensjon Drar med seg pensj ˇ€‹ Kvinner som går av med pensjon i dag, får etterslepet av likestillingskampen midt i fleisen. ˇ€‹ Gjennomsnittlig lever kvinner på en pensjon som er under tre firedeler av mannens. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN og OLA TØMMERåS Foto: EIVIND SENNESET Norske kvinner er verdensmestre i å delta i arbeidslivet. Fra de kom inn i arbeidslivet med full kraft på 1970-tallet, har det blitt kjempet fram ordninger for et mer likestilt arbeidsmarked. Ved inngangen til 2013 var 3,7 millioner i arbeid i Norge. Like under halvparten, 1,8 millioner, var kvinner. Uendret forskjell Ordninger som fagbevegelsen og kvinner har slåss for, som foreldrepermisjon, kvotering og barnehagedekning, har gjort denne arbeidsdeltakelsen mulig. Dette berømmes i festtaler, det betegnes som en forutsetning for velferdsutviklingen, men det gir fortsatt skeiv uttelling på godtgjørelsene. Gapet mellom kvinner og menn, både for lønn og pensjonsytelse, har vært uendret de siste ti åra. De som i dag går inn i lavlønte, kvinnedominerte yrker, risikerer en enda dårligere pensjon i framtida. Kjemper om vakter Fagbladet møtte to kvinner i hver sin ende av arbeidslivet: " Bettina Knudsen (20). Nyutdannet helsefagarbeider i 2012. Etter seks > måneder i arbeidslivet har hun fått 28 RåD: Helga Andersen har nettopp blitt alderspensjonist.  Ta vare på lønnsslipper og andre dokumenter som kan få betydning for pensjonen din, er hennes råd til Bettina Knudsen, som nettopp har begynt i arbeidslivet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ8 > Fagbladet 2/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR