¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSinte og kampvillige kvinner har stått bak hver eneste av seirene for kvinners rettigheter. 1979: Likestillingsloven trer i kraft, og Eva Kolstad blir utnevnt til verdens første likestillingsombud. 1986: Gro Harlem Brundtland skaper verdenshistorie da hun går ut på Slottsplassen i spissen for en regjering der 8 av 18 statsråder er kvinner. Begivenheten vekker internasjonal oppsikt og blir et symbol for likestilling over hele verden. 1974: Alleª tror at Stortinget vil vedta lovforslaget om selvbestemt abort. Men en av SVs representanter stemmer imot, og for- slaget faller. ¸ˇ70 80-tallet er farvel til husmorsamfunnet: Til tross for dårlige permisjonsordninger og mangel på barnehager, begynner stadig flere kvinner å jobbe. Men familiepolitikken holder ikke tritt: I 1990 har vi bare 12 ukers fødselspermisjon, og kun 35 prosent av småbarna har barnehageplass. ¸ˇ1975: Sju prosent av førskolebarna går i barne- hage, men den nye barnehageloven skal få fart på utbyggingen. Det er bred enighet om at alle som ønsker det, skal få plass til barna sine i barnehage. 1978: Lov om selvbestemt abort blir vedtatt med en stemmes overvekt i Stortinget. ¸ˇRYKK FRAM TIL RUTE 44 g k 1939: Hittil hadde kvinner som giftet seg risikert å bli opp- sagt hvis de ikke frivillig sluttet å jobbe. Nå kom loven som forbyr oppsigelse av kvinner fordi de gifter seg. 1926: åsa Helgesen i Utsira blir Norges første kvinnelige ordfører, men etter to år var det slutt på skjørteregimetª. Fra 1928 til 1980 var det med ett unntak bare menn i Utsira kommunestyre. To tre- deler av norske kommunestyrer var uten en eneste kvinnelig representant etter valget i 1945. n k r RYKK TILBAKE TIL RUTE 23 e i i n r e r t b e l m l i ... eller kombiner spillet med smarttelefon, nettbrett eller pc a ¸ˇ¸ˇp r 1927: Ekteskapsloven endres og sidestiller ¸ˇog spill en utvidet versjon med: s ¸ˇ¸ˇf ¸ˇkvinnesaks-quiz terning på blinkª likestillingspoeng 1 6 spillere ¸ˇ¸ˇnå mann og hustru økonomisk og rettslig. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇg ¸ˇ¸ˇ¸ˇn ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇo ¸ˇn ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇi ¸ˇF tiny.cc/5bbzrw Gå til: ... og bli ekspert på norsk kvinnesakshistorie! 1860: Lik arverett for kvinner som for menn blir vedtatt etter mange utsettelser. 1885: Kvinnestemmerettsforeningen dannes med Gina Krog som forMANN. Gina Krog, første leder i Kvinnestemmerettsforeningen 1889: Kvinnelige fyrstikkarbeidere streiker mot elendig lønn og helsefarlige arbeidsforhold. Danner sin egen fagforening. ¸ˇ14 > Fagbladet 2/2013 RYKK OPP TIL RUTE 23 fbaargang2013 fbseksjonKIR