¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ> fortsetter fra forrige side. ¸ˇ¸ˇ Hva er det viktigste vi har oppnådd i kvinnekampen de siste 100 årene?  Alle de 80 lovendringer som gjennom årene har gitt kvinner mer rettferdighet. Blant disse er kvoteringsreglene de viktigste. Det var et gjennombrudd da likestillingsloven ble endret i 1981, og det gikk ut brev til alle kommuner om at i alle offentlige utvalg på statlig nivå skulle hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.  Hva er de viktigste kvinnepolitiske sakene å kjempe for i dag?  Vi må slåss for å unngå endringer i pensjonssystemet som gjør at antall kvinner på minstepensjon vil øke dramatisk. Om de foreslåtte endringene går gjennom, vil over 90 prosent av alle fattige gamle være kvinner.  Vi må også gjøre noe med vold mot kvinner. Det vi ser i statistikkene, er bare toppen av isfjellet, og altfor få saker kommer opp i rettsvesenet.  Hva er det viktigste vi har oppnådd i kvinnekampen de siste 100 årene?  Det viktigste er at vi har fått flere kvinner i jobb og færre kvinner som er hjemme og vasker og passer barn. Slik får vi også mer respekt, blir hørt og likestilt. Og når flere sterke kvinner er synlige, hjelper det dem som er undertrykt til å stå fram, si sin mening, ta utdann- ing og jobbe. Berit ås Alder: 84 psykolog, tidligere SV-politiker, utviklet De fem hersketeknikkerª. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Hva er de viktigste kvinnepolitiske sakene å kjempe for i dag?  Både gutter og jenter er veldig tradisjonelle i sine utdanningsvalg. Hvis ei jente sier at hun har lyst å bli bilmekaniker, er det mange som bare ser dumt på henne, og det er altfor få gutter som tar helsefagutdanning.  Forskjellene i utdanningsvalg gjenspeiles i lønna. I noen mannsyrker er lønna dobbelt så høy som i kvinneyrker. Her har vi en jobb å gjøre! ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇChristina Beck-Jørgensen ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHvor likestilte er vi? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAlder: 24 hjelpepleier, nestleder Fagforbundet ungdom. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Hva er det viktigste vi har oppnådd i kvinnekampen de siste 100 årene?  Hvilke saker må vi kjempe for framover for å øke likestillingen? På fagbladet.no vil du i tida framover kunne lese hva kjente og ukjente kvinner svarer på disse spørsmålene. Hvis du sender oss dine svar, publiserer vi dem fortløpende. Send svaret til sidsel.hjelme@fagforbundet.no eller bruk spørreskjemaet på http://tiny.cc/kv9yrw ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ16 > Fagbladet 2/2013 Foto: Scanpix fbaargang2013 fbseksjonKIR